Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 46 tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nước mặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 43 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 42 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 41 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 40 tháng 9&10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Lễ bàn giao tủ sách chi bộ thôn ấp, khu phố "Chương trình vận động Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại thôn ấp, khu phố"-|-Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được cấp Giấy chứng nhận bổ sung điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014.-|-

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

Trực tuyến Đang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 48


2 Hôm nay : 9629

Trong tháng Tháng hiện tại : 203708

Tổng Tổng lượt truy cập : 12835222

Sản phẩm giao nộp các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề tổng hợp thông tin, dữ liệu thu thập số liệu đo đạc và các bản đồ số
Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Chung tay cải cách hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    

 ĐẤT ĐAI
▪ 6531/STNMT-CCQLĐĐ: V/v đăng tải trên cổng thông tin điện tử dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2020 - 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh
▪ 6670/STNMT-CCQLĐĐ: V/v đề nghị đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Ngày 12/11/2019
▪ 6615/STNMT-CCQLĐĐ: V/v đề nghị đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Ngày 08/11/2019
▪ 870/TB-TTPTQĐ: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản diện tích 9.994,8m2 tại đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
▪ 867/TB-TTPTQĐ: Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể diện tích 27.643m2 tại phường 1, thành phố Vũng Tàu.
 ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
▪ 1105/QĐ-UBND: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
▪ 15/2018/QĐ - UBND: Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2012/QĐ - UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh
▪ 55/2017/TT-BTNMT: Thông tư 55/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
▪ 56/2017/TT-BTNMT: Thông tư 56/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
▪ 621/QĐ-STNMT: Quyết định 621/QĐ-STNMT ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TÀI NGUYÊN NƯỚC
▪ 48/2017/TT-BTNMT: Thông tư 48/2017/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
▪ 47/2017/TT-BTNMT: Thông tư 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác,sử dụng tài nguyên nước
▪ 05/2016/TT-BTNMT: Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
▪ 383 NN-KH/CV: Về việc quản lý nhà nước về nước sinh hoạt nông thôn
▪ 02/TTLB: Về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu CN, cụm dân cư nông thôn
 TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
▪ 4084/STNMT-KS: Về việc đăng công khai tên doanh nghiệp được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng 23A
▪ 398/STNMT-KS: Công văn 398/STNMT-KS về việc đăng tải công khai thông tin về mỏ đá xây dựng 23A tại phường Long Hương và phường Kim Dinh thành phố Bà Rịa
▪ 3764/QD- UBND: Quyết định 3764/QĐ - UBND bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
▪ 1217/QCPH-BT-BRVT: Quy chế 1217/QCPH - BT - BRVT quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, xử lý phi phạm hoạt động khoáng sàn và bào vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Thuận và BRVT
▪ 324/STNMT-KS: Công văn số 324/STNMT-KS góp ý kế hoạch kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định 47/QĐ-UBND
 MÔI TRƯỜNG
▪ 755/GM-STNMT: Tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về môi trường
▪ 6478/STNMT-BVMT: Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT ngày 11/9/2019 của Bộ Tài nguyên Môi trường
▪ 15/2019/TT-BTNMT: Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
▪ 5904/STNMT-BVMT: Về việc đề nghị thực hiện công tác quản lý chất thải y tế nguy hại theo quy định
▪ 5662/STNMT-CCQLĐĐ: Về việc đề nghị đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Ngày 30/9/2019
 KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
▪ : Góp ý cho dự thảo quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai của Thủ tướng Chính phủ
▪ 1493/STNMT-TNN: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019
▪ 30/2018/TT-BTNMT: Thông báo 30/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp, thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
▪ 25/2018/QĐ - UBND: Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
▪ 705/QĐ - TTg: Quyết định 705/QĐ-CP ban hành chương trình cập nhật vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dân do bão, lũ, lũ quét, sạt, lỡ đất, hạn hán, xâm nhập mặn
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
▪ 2049/QĐ-UBND: Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo
▪ 119/KH-UBND: Thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
▪ 18/2019/QĐ-UBND: Về việc Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
▪ 17/2019/QĐ-UBND: Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
▪ 1577/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
▪ 6597/STNMT-BHĐ: V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
▪ 6261/STNMT-BHĐ: V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo QĐ thành lập, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban QLDA thành phần thuộc dự án "Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam"
▪ 385/BHĐ-HCTH: Về việc thực hiện công khai ngân sách quý III /2019 theo quy định của luật ngân sách nhà nước
▪ 5900/STNMT-BHĐ: Về việc thông báo về tài liệu phục vụ cuộc họp báo cáo kết quả rà soát dự thảo danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại UBND tỉnh
▪ 9462/UBND-VP: Vv góp ý dự thảo Đề án kiện toàn Ban chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
▪ TTCNTT: Thông báo thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC
▪ 13/2018/TT-BTTTT: Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tn mạng nhập khảu theo giấy phép, trình tự, thủ tục hồ sơ cấp giấy phép nhập khảu an toàn thông tin mạng
▪ 11/2018/TT-BTTTT: Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
▪ 25/KH - STNMT: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2021
▪ 4480/STNMT-VP: Công văn 4480/STNMT-VP v/v triển khai thông tư số 13/2016/TT-BKHCN
 THANH TRA
▪ 905/QĐ-STNMT: Về việc điều chỉnh lần 2 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 2370/STP-QLVB: Bộ Pháp điển với chủ đề Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019
▪ 16/2018/TT-BTP: Thông tư Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
▪ 473/QĐ-STNMT: Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
▪ 33/2002/NĐ-CP: Văn bản liên quan bi mật nhà nước
 DOANH NGHIỆP
▪ 102/2010/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 TƯ PHÁP
▪ 07/NQ-CP: Nghị quyết 07/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề tương trợ tư pháp, văn thư, lưu trữ và 28 đề mục
▪ 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP: Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong quản lý hành chính
▪ 35/2012/QH12: Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
▪ 16/2010/NĐ-CP: Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
▪ 05/2012/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
 XÂY DỰNG
▪ 114/2010/NĐ-CP: Về bảo trì công trình xây dựng
 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
▪ 6486/STNMT-KHTC: V/v triển khai thực hiện QĐ số 2773/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về việc đính chính QĐ số 17/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
▪ 6069/STNMT-KHTC: Vv triển khai Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 và công điện số 1138/CĐ-KTNN ngày 11/9/2019 của Kiểm toán nhà nước
▪ 5394/STNMT-KHTC: Về việc triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 8 năm 2019
▪ 5134/STNMT-KHTC: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
▪ 711/QĐ-STNMT: Vv phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019. Ngày 03/09/2019
 HÀNH CHÍNH
▪ : Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể. Ngày 11/9/2019
▪ : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Ngày 10/09/2019
▪ Chương: Công khai thực hiện Dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm và quý II năm 2019. Văn phòng Đăng ký đất đai
▪ : Chi phí thực tế phát sinh quý II năm 2019. Chi cục Bảo vệ môi trường
▪ 1181/CCBVMT-HCTH: Về việc Thực hiện công khai ngân sách quý I năm 2019 theo quy luật của luật ngân sách nhà nước năm 2018
 DỰ THẢO VĂN BẢN
▪ CCBVMT: Dự thảo báo cáo đề án tăng cường hội nhập quốc tế lĩnh vực Môi trường
▪ BĐKH: Về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu
▪ : Quy chế phối hợp Công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
▪ : Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
▪ : Góp ý dự thảo Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TUYỂN DỤNG
▪ 913/Tb-TTPTQĐ: Tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 20129
▪ 134/TB-TTCNTT: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2019
▪ 384/TB-HĐXT: Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển viên chức trung tâm năm 2018
▪ 114/TB-TTCNTT: Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2019
▪ 83/TB-TTCNTT: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
 BỘ VÀ CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ
▪ 3455/QĐ-BTNMT: V/v ban hành chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP
 ĐƠN GIÁ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
▪ 36/2018/QĐ-UBND: Quyết định Ban hành Bộ đơn giá kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
▪ 34/2018/QĐ-UBND: Quyết định ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
▪ 12/2016/QĐ-UBND: Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tau
▪ 45/2015/QĐ-UBND: V/v ban hành bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
▪ 44/2015/QĐ-UBND: V/v ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh
 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
▪ 992/QĐ-STNMT: Vv phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019. Ngày 07/11/19
▪ 991/QĐ-STNMT: Về việc phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019. Ngày 07/11/2019
▪ 990/QĐ-STNMT: Vv phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019. Ngày 07/11/2019
▪ STNMT: Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
▪ STNMT: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Ngày 05/11/19
 
Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/

Bản đồ hành chính 1

Bản đồ hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Tra cứu giấy chứng nhận

Thành viên đăng nhập

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach
Thông báo thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC
Ngày thế giới nước năm 2019
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất