Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 46 tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nước mặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 43 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 42 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 41 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 40 tháng 9&10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Lễ bàn giao tủ sách chi bộ thôn ấp, khu phố "Chương trình vận động Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại thôn ấp, khu phố"-|-Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được cấp Giấy chứng nhận bổ sung điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014.-|-

Tìm kiếm

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về hệ thống Website Sở Tài nguyên và Môi trường

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất tồi

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

Trực tuyến Đang truy cập : 70

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 68


2 Hôm nay : 8010

Trong tháng Tháng hiện tại : 158253

Tổng Tổng lượt truy cập : 12789767

Sản phẩm giao nộp các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề tổng hợp thông tin, dữ liệu thu thập số liệu đo đạc và các bản đồ số
Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Chung tay cải cách hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Tin Tức » MÔI TRƯỜNG

Tin bài về: UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh dự án “Hỗ trợ kỹ thuật về Thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua phát triển kinh tế thân thiện với môi trường tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu"

Thứ ba - 20/08/2019 11:40
Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh nội dung dự thảo lần cuối Văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật về Thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua phát triển kinh tế thân thiện với môi trường tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và các hồ sơ khác có liên quan và lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định (Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản đăng ký số 4595/STNMT-BVMT ngày 08/8/2019 về việc đăng ký lịch họp với UBND tỉnh vào ngày 15/8/2019).


 
                                                  Hình ảnh: Quan cảnh cuộc họp

   Tham gia cuộc họp có đại diện sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở KH-CN, Sở Công Thương, BQL Các Khu công nghiệp, VP Japan Desk, Công ty tư vấn Nhật bản Nippon Koei, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Long – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh. Có thể nói đây là cuộc họp quan trọng nhằm rà soát lần cuối Văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật về Thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua phát triển kinh tế thân thiện với môi trường tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” để đệ trình lên các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tranh thủ sự tài trợ của chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề ra các chương trình phát triển kinh tế bền vững trong tháng 8 năm 2019.


 
 
             Hình ảnh: Ông Đặng Sơn Hải_PGĐ Sở TNMT phát biểu tại cuộc họp

   Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm thực hiện triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về tình hình triển khai Dự án “Phát triển Kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh” (PBEG) của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vào ngày 23/4/2019, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Công ty Nippon Koei (đơn vị tư vấn của Nhật Bản) để tham mưu UBND tỉnh lập Văn kiện Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật Thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua phát triển kinh tế thân thiện với môi trường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Văn kiện).

    Trong tháng 5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Công ty Nippon Koei (đơn vị tư vấn của Nhật Bản) hoàn thiện bản dự thảo Văn kiện. Theo quy định tại khoản 2, Điều 30đ về trình tự, thủ tục thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án thuộc Chương IIIa của Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 4816/UBND-VP ngày 21/5/2019 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương có ý kiến thẩm định Văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật về Thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua phát triển kinh tế thân thiện với môi trường tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” để tỉnh hoàn thiện văn kiện dự án theo quy định.

   Căn cứ các ý kiến thẩm định của các Bộ liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2691/BTNMT-KHTC ngày 10/06/2019, về tham gia ý kiến dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua phát triển kinh tế thân thiện với môi trường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bộ Tài chính tại Công văn số 7468/BTC-QLN ngày 27/06/2019, về góp ý văn kiện dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5127/BKHĐT-KTĐN ngày 23/07/2019, về văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua phát triển kinh tế thân thiện với môi trường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Công ty Nippon Koei (đơn vị tư vấn của Nhật Bản) tiếp tục hoàn thiện bản dự thảo Văn kiện. Tiếp theo đó, ngày 08/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4595/STNMT-BVMT về việc đăng ký lịch họp với UBND tỉnh vào ngày 15/8/2019 để báo cáo UBND tỉnh nội dung dự thảo Văn kiện và các hồ sơ khác có liên quan và lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

   Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan và kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Long – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 15/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao hoàn thiện lần cuối bản dự thảo Văn kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 8/2019.

   Cuộc họp đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Trần Minh Huy

Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ hành chính 1

Bản đồ hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Tra cứu giấy chứng nhận

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach
Bản tin tháng mười một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2018 << 11/2019 >> 2020

Thành viên đăng nhập

Những tin được xem nhiều

Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/
Thông báo thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC
Ngày thế giới nước năm 2019
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất