Kế hoạch về việc phối hợp tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính ngành TNMT-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 46 tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nước mặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 43 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 42 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 41 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 40 tháng 9&10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Lễ bàn giao tủ sách chi bộ thôn ấp, khu phố "Chương trình vận động Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại thôn ấp, khu phố"-|-

Tìm kiếm

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về hệ thống Website Sở Tài nguyên và Môi trường

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất tồi

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

Trực tuyến Đang truy cập : 33


2 Hôm nay : 3115

Trong tháng Tháng hiện tại : 226275

Tổng Tổng lượt truy cập : 12857789

Sản phẩm giao nộp các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề tổng hợp thông tin, dữ liệu thu thập số liệu đo đạc và các bản đồ số
Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Chung tay cải cách hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Tin Tức » ĐẤT ĐAI

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ hai - 09/04/2018 11:05
Ngày 28 tháng 11 năm 2017 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Báo cáo số 235/BC-UBND về vướng mắc trong việc áp dụng chính sách liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến thời điểm này, UBND tỉnh đã nhận được ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến các vướng mắc thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; các nội dung liên quan đến lĩnh vực khác theo Báo cáo số 235/BC-UBND tỉnh chưa nhận được.
Phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực Giao thông Vận tải đến năm 2020, định hướng 2030 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực Giao thông Vận tải đến năm 2020, định hướng 2030 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý và thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn một số vướng mắc thuộc các lĩnh vực: đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, biển và hải đảo, tài nguyên nước cần tiếp tục xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 16/3/2018 bổ sung một số vướng mắc trong việc áp dụng chính sách liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể:
I. VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI:
1. Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (Điểm 1 Mục I của Báo cáo số 235/BC-UBND)
1.1. Việc xử lý đối với trường hợp chủ đầu tư đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư là nhằm triển khai dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do dự án đã bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư nên không có căn cứ để tiếp tục tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất đã giao, cho thuê; theo đó cũng không có cơ sở để cấp Giấy chứng nhận.
1.2. Việc xử lý đối với trường hợp nhà đầu tư đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm:Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 189 của Luật đất đai thì một trong các điều kiện để được bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm đó là “tài sản được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật”. Pháp luật về đất đai hiện không có quy định điều kiện để bán tài sản gắn liền với đất thuê là tài sản đó phải được đăng ký (Khoản 1 Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản chỉ quy định việc đăng ký quyền sở tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đối với nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này).
Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Bộ hướng dẫn đối với trường hợp tài sản của chủ đầu tư đã tạo lập hợp pháp trên đất đã được Nhà nước cho thuê thì khi dự án bị chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, chủ đầu tư được thực hiện việc xử lý các tài sản hợp pháp của mình trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ.
2. Xác định trường hợp không đưa đất vào sử dụng (Điểm 2 Mục I của Báo cáo số 235/BC-UBND)
- Trường hợp không đưa đất vào sử dụng do tại vị trí thực hiện dự án, các hạ tầng kỹ thuật như đường, điện, nước,… chưa được Nhà nước đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
Đối với trường hợp này, đề nghị xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho phù hợp và không xem xét gia hạn sử dụng đất 24 tháng cũng như không yêu cầu nhà đầu tư phải nộp cho nhà nước khoản tiền trong thời gian này; ngoài ra, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tại khu vực dự án để đảm bảo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai.
-  Trường hợp doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao đất, cho thuê đất và bàn giao đất tại thực địa từ thời điểm 2012 nhưng do Ủy ban nhân dân Tỉnh chưa ban hành quyết định giá đất dẫn đến doanh nghiệp chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chưa được cấp Giấy chứng nhận, cấp phép xây dựng để triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ; nay thanh tra dự án và xác định doanh nghiệp vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai.
3. Việc thu hồi đất (quỹ đất quản lý quy định tại Điều 8 của Luật đất đai) và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án (Điểm 3 Mục I của Báo cáo số 235/BC-UBND)
Theo quy định tại Điều 52 và Điều 193 của Luật đất đai, Điều 16 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ thì điều kiện để sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh đó là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Pháp luật về đất đai hiện hành không quy định về tỷ lệ phần trăm thu hồi đất đối với việc phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật đất đai để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh. Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp thuận cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quỹ đất của địa phương, thực hiện việc thu hồi đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án theo điểm 6 khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP.
4. Về việc xác định quỹ đất sạch (Điểm 4 Mục I của Báo cáo số 235/BC-UBND)
- Việc thu hồi đất, cho thuê đất đối với diện tích đất là đất rừng đã chuyển ra khỏi lâm phần:
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất trong quá trình thực hiện dự án, Ủy ban nhân tỉnh cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận, nhận chuyển nhượng tài sản trên đất của các hộ dân và thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Trường hợp phải thực hiện công tác thu hồi đất, cho thuê đất, thì đề nghị chấp thuận Doanh nghiệp được tham gia công tác bồi thường và được ứng trước kinh phí để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tiền ứng trước để trả cho việc bồi thường,giải phóng  mặt bằng sẽ  được trừ vào tiền sử dụng đất (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014) và tiền thuê đất (theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014)”.
- Ngoài ra, Đề án phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực Giao thông Vận tải đến năm 2020, định hướng 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt làm Trung tâm Logistic với diện tích khoảng 800 ha tại huyện Tân Thành; trong đó có khoảng 560 ha là đất rừng phòng hộ nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng theo quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 và quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/6/2014.
Để thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem  xét, hướng dẫn trình tự thủ tục đất đai đối với diện tích đất rừng phòng hộ và thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án Trung tâm Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
5. Về việc giao đất, cho thuê đất để thanh toán dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (Điểm 5 Mục I của Báo cáo số 235/BC-UBND)
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét giải pháp “lập danh mục quỹ đất và dự án đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi ký hợp đồng thanh toán BT” của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có phù hợp không đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thanh toán cho nhà đầu tư.
6. Việc thu hồi đất, giao đất đối với trường hợp đất do Nhà nước quản lý nhưng doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014
7. Vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật về đất đai trong việc thu hồi đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất chủ trương, trường hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc diện được miễn tiền thuê đất (cho toàn bộ thời gian thuê đất hoặc một số năm) theo quy định thì việc cho thuê đất đối với nhà đầu tư không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai.
 


Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
8. Về đề nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục cho thuê đất để thực hiện dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa đầu tư tại địa bàn đô thị 
Căn cứ Khoản 7 Điều 19 của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;  Điều 2 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008;
Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ, nếu nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng các công trình xã hội hóa đáp ứng về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định, thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc một số năm, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho nhà đầu tư thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai,…
9. Về vướng mắc liên quan đến bảng giá đất, giá đất cụ thể, loại đất trong  việc xác định loại đất, giá đất cụ thể của các dự án
10. Về việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với trường hợp trước khi hết thời hạn sử dụng đất 06 tháng người sử dụng đất không có đề nghị gia hạn sử dụng đất và đối với trường hợp đã nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án của tổ chức kinh tế
11. Về xử lý tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất trái thẩm quyền
II. VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:
1. Xây dựng danh mục các loại hình dự án cấm đầu tư, hạn chế đầu tư khu vực thượng nguồn các hồ chứa nước sinh hoạt
Để bảo vệ chất lượng các hồ cấp nước sinh hoạt theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị 43-CT/TU ngày 06/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về việc phê duyệt Đề án xây dựng bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng Danh mục các loại hình không thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư tại vùng thượng nguồn các hồ chứa nước sinh hoạt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nguồn nước sinh hoạt của tỉnh.
Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xây dựng Danh mục các loại hình không thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư tại vùng thượng nguồn các hồ chứa nước sinh hoạt.
          

Một góc hồ Đá Đen – nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 
2. Hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch, phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.
3. Hướng dẫn xử lý vi phạm đối với các trường nêu trên để đảm bảo đảm bảo không xả chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh
4. Lĩnh vực Biến đổi khí hậu
Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương ven biển nên chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Trong đó, xói lở bờ biển diễn ra ngày càng phức tạp và mạnh mẽ, trung bình xói lở từ 20-30m, có nơi nước biển xâm thực lên đến 100m. Do đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 6156/UBND-VP ngày 25/8/2015 và văn bản số 2454/UBND-VP ngày 28/3/2017 đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện 03 dự án cấp bách theo văn bản số 2738/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 07/7/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất dự án cấp bách theo chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020. đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét cấp vốn ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 cho 3 dự án: Xây dựng đê Hải đăng, phường 12, TP.Vũng Tàu với tổng mức đầu tư kinh phí 260 tỷ, trong đó địa phương đầu tư 114 tỷ, Chương trình SP-RCC đầu tư 146 tỷ; Công trình xây dựng kè chắn sóng đường ven biển thuộc huyện Xuyên Mộc, Long Điền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng mức đầu tư kinh phí 213,678 tỷ đồng; Xây dựng nâng cấp đê Chu Hải huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng mức đầu tư kinh phí 236,5 tỷ.
III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN:
1. Nội dung vướng mắc:
Tại Khoản 2 Điều 14, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Liên Bộ Tài nguyên môi trường – Tài chính quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc lập kế hoạch thu hồi đất đai khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.”.
Tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp dự án khai thác khoáng sản được nhà nước thu hồi đất: “Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.”.
Như vậy, đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, quy định tại Khoản 2 Điều 14, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC là chưa phù hợp với quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013, đồng thời dẫn đến hệ lụy không thể giải quyết: doanh nghiệp có đất thì không trúng đấu giá, còn doanh nghiệp trúng đấu giá thì không có đất và không giải phóng được mặt bằng để triển khai dự án do không thể thỏa thuận bồi thường được với chủ sử dụng đất, dẫn đến tình trạng dự án treo, quy hoạch treo kéo dài; tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch không thể đưa vào khai thác để phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Trong trường hợp nhà nước vẫn thực hiện việc thu hồi đất theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 14, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC sẽ có nguy cơ bị chủ sử dụng đất khiếu kiện ra tòa do trái với quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013.
Vướng mắc trên là nguyên nhân khiến UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu buộc phải tạm ngưng thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (dù đã phê duyệt Kế hoạch đấu giá năm 2017 đối với 04 điểm mỏ và phê duyệt Phương án đấu giá chi tiết 02 điểm mỏ).
IV. LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
1. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giám sát, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm do hoạt động của Khu xử lý chất thải tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng nai có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước cấp hồ Đá Đen của tỉnh BR-VT
 


Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp nguy hại Thiên Phước tại huyện Cẩm Mỹ đã được Bộ TNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 
2. Về thu hút đầu tư 10 loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu sông Thị Vải: Để bảo vệ môi trường lưu vực Thị Vải, tránh tái diễn tình trạng ô nhiễm như những năm trước đây, UBND tỉnh BR–VT đề nghị việc thu hút đầu tư các dự án trên lưu vực Thị Vải thuộc địa bàn tỉnh BR–VT cần được tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 43-CT/TU, Quyết định số 2214/QĐ-UBND. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thu hút dự án đầu tư thuộc 10 loại hình công nghiệp trên lưu vực Thị Vải theo đề xuất của Bộ TNMT, tỉnh BR–VT có thể áp dụng các yêu cầu về thu hút đầu tư, BVMT nghiêm ngặt hơn để phù hợp với điều kiện chất lượng môi trường và công tác quản lý của địa phương.
3. Về hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô, khí thiên nhiên cho tỉnh để thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm: kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cấp lại cho ngân sách tỉnh 50% số thu phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô, khí thiên nhiên hằng năm, mỗi năm 300 tỷ đồng trong giai đoạn 2018 – 2020. Riêng trong năm 2017 đề nghị hỗ trợ ngân sách địa phương khoảng 200 tỷ đồng để đầu tư Dự án xử lý chất thải rắn cho huyện Côn Đảo, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm hiện nay tại huyện Côn Đảo
4. Các quy định mâu thuẫn, không thống nhất giữa Luật BVMT năm 2014 với các luật có liên quan: đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, theo đó, quy định việc lập báo cáo ĐTM sơ bộ làm cơ sở cho việc Quyết định chủ trương đầu tư. Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, có thiết kế cơ sở được chấp thuận, chủ dự án sẽ tiếp tục lập báo cáo ĐTM chi tiết để đánh giá, đề xuất cụ thể và chi tiết các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
5. Kiến nghị sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó cần bổ sung: (1) Các loại hình sản xuất phát sinh khí thải công nghiệp phải đầu tư quan trắc tự động khí thải như: Các nhà máy xử lý chất thải bằng lò đốt; các nhà máy cán thép (có sử dụng hóa chất); (2) Các biện pháp chế tài, xử lý đối với các cơ sở có số liệu quan trắc tự động vượt quy chuẩn cho phép.
6. Hướng dẫn các địa phương triển khai Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
8. Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính: đề nghị xem xét việc ủy quyền cho cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định (Sở Tài nguyên và Môi trường) ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.
9. Rà soát, chỉnh sửa cụ thể các quy định, cụ thể: Rà soát, giảm bớt đối tượng phải lập báo cáo ĐTM (khách sạn, chung cư, khu dân cư, đường dây điện); Quy định cụ thể đối tượng tại mục 1 của Phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 về thẩm quyền phê duyệt ĐTM của Bộ, trong đó cần làm rõ đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ. Do thực tế cán bộ làm công tác môi trường không thể xác định được đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của TTCP để rà soát, đề nghị chủ dự án nộp thủ tục đúng thẩm quyền.
10. Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các nhà máy trong Khu Tóc Tiên, giảm thiểu các tác động đến môi trường, trên cơ sở hiện trạng và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tóc Tiên, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét một số vấn đề môi trường tồn tại đối với hoạt động Khu Tóc Tiên.
V. LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO:
1. Hướng dẫn việc thu tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm bùn nạo vét đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân đã thực hiện xong việc nhận chìm và có văn bản cam kết nộp tiền sử dụng khu vực biển
2. Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành và công bố Đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm để làm cơ sở xác định thẩm quyền, phạm vi giao khu vực biển, cấp giấy phép nhận chìm trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có căn cứ pháp lý để tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đồng thời góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Phương Nguyệt

Nguồn tin: Chi cục Quản lý Đất đai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ hành chính 1

Bản đồ hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Tra cứu giấy chứng nhận

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach
Điểm hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến
Bản tin tháng mười một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2018 << 11/2019 >> 2020

Thành viên đăng nhập

Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/
Thông báo thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC
Ngày thế giới nước năm 2019
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất