Nước sạch cho cuộc sống-|-Đầu tư trang thiết bị Sắc ký Ion từ Dự án tăng cường năng lực-|-Kế hoạch về việc phối hợp tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính ngành TNMT-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 46 tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nước mặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 43 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 42 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 41 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-

Tìm kiếm

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

Trực tuyến Đang truy cập : 93

Máy chủ tìm kiếm : 50

Khách viếng thăm : 43


2 Hôm nay : 4164

Trong tháng Tháng hiện tại : 152441

Tổng Tổng lượt truy cập : 13126825

Sản phẩm giao nộp các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề tổng hợp thông tin, dữ liệu thu thập số liệu đo đạc và các bản đồ số
Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Chung tay cải cách hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Tin Tức » TÀI NGUYÊN NƯỚC

Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ hai - 17/12/2018 09:12
Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước quy định “Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá, xác định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; lập Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn” và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6658/UBND-VP ngày 17/8/2016 phê duyệt kinh phí triển khai dự án “Điều tra, đánh giá khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.
Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công ty CP Địa chất Nam Bộ thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” theo Hợp đồng kinh tế số 08/HĐKT-STNMT ngày 01/8/2017. Đến nay, dự án “Điều tra, đánh giá khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đã hoàn thành và được Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo báo cáo tổng kết để lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành, các chuyên gia vào ngày 05/7/2018 và tiếp tục lấy ý kiến của các sở ngành lần 02 sau khi chỉnh sửa để đảm bảo nội dung báo cáo tổng kết của dự án đạt hiệu quả và tiến hành lấy ý kiến đóng góp của Cục Quản lý tài nguyên nước trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó đã nhận được góp ý của Cục Quản lý tài nguyên nước tại văn bản số 2246/TNN-NDĐ ngày 08/10/2018.
Đến nay Dự án đã được đơn vị tư vấn là Công ty CP Địa chất Nam Bộ hoàn chỉnh đạt yêu cầu và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 6934/TTr-STNMT ngày 04/12/2018 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” theo quy định.
Sau khi Quyết định được UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn đến UBND cấp huyện, xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện việc triển khai đăng ký khai thác nước dưới đất góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công tác tổ chức thực hiện như sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
+ Tổ chức công bố Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đã được UBND tỉnh phê duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
+ Tổ chức tập huấn triển khai kết quả dự án đến UBND cấp huyện, cấp xã để thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục.
+ Hằng năm, tổng hợp số liệu báo cáo UBND Tỉnh, Cục Quản lý Tài nguyên nước kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất;
+ Định kỳ năm (05) năm một lần hoặc khi cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, trình UBND Tỉnh quyết định việc điều chỉnh Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh để phù hợp với thực tế.
2. Trách nhiệm của UBND cấp huyện/ xã:
+ UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện, hướng dẫn đến người dân thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất theo mẫu số 38 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ theo quy trình thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
+ UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất và rà soát, đề nghị bổ sung khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất phù hợp với thực tế tại địa phương gửi UBND cấp huyện để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Tâm

Nguồn tin: phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thuỷ văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ hành chính 1

Bản đồ hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Tra cứu giấy chứng nhận

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach
Điểm hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến
Bản tin tháng mười hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2018 << 12/2019 >> 2020

Thành viên đăng nhập

Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/
Thông báo thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC
Ngày thế giới nước năm 2019
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất