Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, chưa đủ cơ sở pháp lý thực hiện rao bán cho người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu-|-Áp thấp nhiệt đới tiến gần Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão-|-Thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 02 tháng 11 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đểChuẩn bị cho UBND Tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ IX-|-Hội nghị xây dựng cơ sở dữ liệu và lập bản đồ giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-Phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc địa chỉnh, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh-|-Thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 01 tháng 11 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Thông báo mời thầu-|-Thông báo mời thầu-|-Thông báo mời thầu-|-

Tìm kiếm

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

áo sơ mi nữ Đang truy cập : 46


2 Hôm nay : 3264

thời trang eva Tháng hiện tại : 129002

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 9538867

Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Công tác nhân sự tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ hai - 05/11/2018 08:16
Trong tiến trình đổi mới đất nước, công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới và tăng cường, trong đó công tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động từng bước được cải tiến đã mang lại những kết quả nhất định. Đội ngũ cán bộ, viên chức từng bước được chuẩn hóa, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
1. Công tác tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng
1.1.Công tác tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức, theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức (trước năm 2012), Luật Viên chức 2012, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền tuyển dụng tiếp tục được đổi mới theo hướng có quy định phân cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong công tác tuyển dụng, kể cả phân cấp trong việc lập kế hoạch, chỉ tiêu, nội dung, hình thức thi tuyển.
Hình thức tuyển dụng được đổi mới với hai hình thức là thi tuyển và xét tuyển. Nội dung thi tuyển gồm thi môn kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ và tin học là môn điều kiện (môn nghiệp vụ chuyên ngành được tính hệ số 2). Việc xét tuyển viên chức căn cứ vào kết quả học tập và thông qua phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Quy định này bước đầu đã khắc phục được hạn chế khi xét tuyển theo đối tượng ưu tiên như trước đây, bảo đảm tuyển được viên chức có năng lực, trình độ và tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chuyên môn;
Việc tuyển dụng Viên chức tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng viên chức theo từng chức danh được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng hằng năm theo từng chức danh, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt.
1.2.Công tác đào tạo, bồi dưỡng
Tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thể hiện tinh thần đổi mới về các chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; tăng cường phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Tập trung đổi mới hình thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng hành chính cho công chức, giải quyết các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ. Thông qua đào
2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức còn một số hạn chế, bất cập:
2.1.Về tuyển dụng viên chức.
Về tuyển dụng viên chứcThông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ giao các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng các đề thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí dự tuyển. Tuy nhiên, do tổ chức lần đầu nên việc thực hiện các bước trong quá trình xét tuyển Viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai  tỉnh vẫn còn lúng túng, không sát với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
Do cơ chế, chính sách đào tạo và chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, tay nghề giỏi, nắm vững những quy định của Pháp luật chưa phù hợp với  ngành Tài nguyên và Môi trường nên việc phân bổ nguồn lực ở các đơn vị trực thuộc có sự chênh lệch khá rõ.
2.2.Về đào tạo bồi dưỡng, viên chức.
Việc đào tạo cán bộ, viên chức ở nhiềuđơn vị trực thuộc chưa gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, viên chức tham gia bồi dưỡng ngắn ngày chủ yếu là do yêu cầu đủ các chứng chỉ để thi nâng ngạch, chuyển ngạch mà chưa thật sự xuất phát từ nhu cầu nâng cao năng lực làm việc theo chức danh, vị trí việc làm đang hoặc sẽ đảm nhiệm.
Trong công tác cán bộ còn bất cập ở một số khâu, như: tuyển dụng, quy hoạch, chính sách đãi ngộ, sử dụng và đánh giá có nơi, có lúc làm chưa tốt, chưa thực sự xuất phát từ năng lực công tác, đã làm giảm động lực học tập và phát huy hiệu quả học tập của cán bộ, viên chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng.
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một vấn đề trọng tâm trong công tác cán bộ, xuyên suốt quá trình tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm. Tuy nhiên, do những bất cập, hạn chế nên vẫn còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ.
3. Một số giải pháp
Để thực hiện tốt chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, viên chức cần có nhiều giải pháp đồng bộ về cơ chế, thể chế, chính sách và nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, chính quyền. Cụ thể:
Thứ nhất, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Viên chức để cụ thể hóa thẩm quyền của cấp ủy chính quyền về tuyển dụng, đào tạo cán bộ, viên chức;
Thứ haitiến hành rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ,  viên chức nhằm giảm thiểu chi phí, tốn kém và hạn chế tiêu cực, tham nhũng.
Thứ batăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý cán bộ, viên chức nói chung và công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cán bộ, viên chức nói riêng; có các biện pháp kịp thời nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
Thứ tưđẩy mạnh việc quản lý biên chế gắn với tích cực tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng “Thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị”.
Thứ nămtổng kết việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và việc phân cấp tuyển dụng viên chức để có biện pháp khắc phục tình trạng tuyển dụng viên chức quá mức cần thiết và lạm dụng cơ chế tự chủ để thu, chi tài chính không đúng chế độ, gây mất công bằng trong đội ngũ cán bộ, viên chức, ảnh hưởng đến chế độ, chính sách của Nhà nước.

Tác giả bài viết: Hoàng Khôi

Nguồn tin: Văn phòng Đăng ký Đất đai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach
Bản tin tháng mười một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2017 << 11/2018 >> 2019

Thành viên đăng nhập

Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất

Dong phuc nhom bạt cuốn thông minh xử lý khí thải thiết bị xông hơi, massage Máy làm đá sạch may lam da