Hội thảo nhận định mùa năm 2019, công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn - khí hậu phục vụ phòng chống thiên tai

Chiều ngày 28/03/2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã tổ chức Hội thảo về nhận định mùa năm 2019, công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn – khí hậu phục vụ phòng chống thiên tai.
Hội thảo đã báo cáo Tổng kết công tác dự báo Khí tượng Thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai năm 2018 và các đánh giá rủi ro khí hậu cho sơ sở hạ tầng thí điểm với công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé, Đánh giá đặc điểm mưa ở khu vực Nam Bộ, giới thiệu hệ thống quản lý và theo dõi thời tiết – thủy văn – khí hậu khu vực Nam Bộ.
Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp. Các cơ quan đơn vị tham gia chia sẻ và rút ra đựơc nhiều kinh nghiệm quý báo cho định hướng quản lý trong tương lai./.


Tác giả bài viết: Thành Tâm

Nguồn tin: Phòng Tài Nguyên Nước