Điểm tin: Thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 34 tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh

Thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh về việc phê duyệt đề án "Điều tra khảo sát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" giai đoạn 2016-2030, theo đó Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc định kỳ tuần 34 tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


   Quan trắc viên thực hiện lấy mẫu và quan trắc hiện trường khu vực làng cá Lộc An (K37)

    Trong tuần 34 tháng 08 năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lấy mẫu, quan trắc hiện trường và phân tích các vị trí sau:

- Khí: Ngoài hàng rào nhà máy XLK Dinh Cố, Ngoài hàng rào nhà máy XLK Nam Côn Sơn, Thị trấn Long Điền, Gần trung tâm hành chính, Thị trấn Long Hải, Núi Minh Đạm, Thị trấn Phước Hải, Đường ven biển TT Phước Hải, Thị trấn Đất Đỏ, Ngã tư QL 66 – TL 52, KCN Đất Đỏ, Thị trấn Phước Bửu, Làng cá Lộc An 1, Làng cá Lộc An 2, Đường Hạ Long, Ngã tư Giếng Nước, Làng cá Lộc An; Ngã 3 quốc lộ 51-Tỉnh lộ 765(K06); Cuối hướng gió CCN Hắc Dịch(K65); Cuối hướng gió KCN Mỹ Xuân A(K66); Cuối hướng gió KCN Mỹ Xuân A2(K67); Khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên-2*(K42); Khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên-3*(K43); Khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên*(K28); Khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên-1*(K41);

- Biển: Bãi Dâu, Bãi Trước, Mũi Nghinh Phong, Bãi Sau, Bãi tắm Paradise.

    Qua quá trình thực hiện quan trắc đo nhanh tại hiện trường như tiếng ồn, bức xạ mặt trời, nhiệt độ, vận tốc gió, áp suất thấp hơn so với giới hạn QCVN cho phép.

 (Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT đã được cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thí nghiệm do Bộ KH&CN cấp) và được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 011).

Tác giả bài viết: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường