Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 17 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh

Quan trắc viên thực hiện lấy mẫu và quan trắc hiện trường khu vực cụm tiểu thủ công nghiệp Hòa Long (K60) ngày 26/4/2019
Thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh về việc phê duyệt đề án "Điều tra khảo sát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" giai đoạn 2016-2030, theo đó Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc định kỳ tuần 17 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Trong tuần 17 tháng 04 năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lấy mẫu, quan trắc hiện trường và phân tích các vị trí sau:

  • Khí: Bãi trước(K22); Đường Hạ Long(K21); Làng cá Bến Đình-Bến Đá*(K20); (QCTBS, QCEB : SO2, NO2)(K20); Thị trấn Phú Mỹ(K07); Mỏ khai thác đá núi Thị Vải(K55); Cuối hướng gió KCN Phú Mỹ I(K63); Cuối hướng gió KCN Phú Mỹ II(K64); Cuối hướng gió KCN Mỹ Xuân A(K66); Cuối hướng gió KCN Mỹ Xuân A2(K67); Ngã 3 quốc lộ 51-Tỉnh lộ 765(K06); Cuối hướng gió CCN Hắc Dịch(K65); Thị trấn Đất Đỏ(K10); Ngã tư quốc lộ 55-Tỉnh lộ 52(K25); KCN Đất Đỏ(K68); Thị trấn Phước Bửu (K14); Ngoài hàng rào nhà máy XLK Dinh Cố(K16); Ngoài hàng rào nhà máy XLK Nam Côn Sơn(K17); Thị trấn Long Điền(K08); Gần khu trung tâm hành chính(K45); KBT Bình Châu-Phước Bửu(K50); Thị trấn Bình Châu(K15); Khu CBHS ấp Thèo Nèo xã Bình Châu*(K53); Thị trấn Ngãi Giao(K12); Thác Sông Ray (KDL)(K36); Xã Tân Lâm (nền)(K30); Cụm TTCN Hòa Long(K60); CCN Ngãi Giao(K61); Thị trấn Kim Long(K13); KDC gần khu khai thác mỏ Núi Sao, xã Quảng Thành(K57);
  • Hồ: Hồ Lồ Ô(H17); Hồ Xuyên Mộc(H11); Hồ Sông Kinh(H15); Hồ Đắng (Hồ Linh) xã Bình Châu(H16); Hồ Sông Hỏa(H21); Hồ Sông Ray(H23); Hồ Gia Oét(H19); Hồ Bàu Sen (H01);
  • Đất: Đất nông nghiệp xã Xuyên Mộc(Đ19); Khu rau sạch xã Xuyên Mộc(Đ29); Vùng chuyên canh rau xanh xã Tân Phước(Đ08); KCN Cái Mép(Đ05); KCN Phú Mỹ I(Đ06); Khu dân cư thị trấn Phú Mỹ(Đ09); KCN Mỹ Xuân A(Đ04); Khu sản xuất muối An Ngãi(Đ28); Khu dân cư thị trấn Ngãi Giao(Đ18); Đất lâm nghiệp xã Tân Lâm(Đ14); Mỏ nước khoáng Bình Châu(Đ20); CCN Ngãi Giao(Đ27);
  • Biển: Bãi Dâu*(B03); Bãi Trước*(B02); Mũi Nghinh Phong*(B15); Bãi Sau*(B01); Bãi tắm Paradise*(B16);
Qua quá trình thực hiện quan trắc đo nhanh môi trường không khí tại hiện trường như tiếng ồn, bức xạ mặt trời, nhiệt độ, vận tốc gió, áp suất thấp hơn so với giới hạn QCVN cho phép và đo nhanh chất lượng nước, cho thấy các thông số: nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS đa số các vị trí quan trắc đều đạt so với giới hạn QCVN cho phép.
 (Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT đã được cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thí nghiệm do Bộ KH&CN cấp) và được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 011).


Nguồn tin: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu