Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 18&19 tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh

Lấy mẫu và quan trắc hiện trường sông Thị Vải, ngày 04/05/2019
Thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh về việc phê duyệt đề án "Điều tra khảo sát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" giai đoạn 2016-2030, theo đó Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc định kỳ tuần 18&19 tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Trong tuần 18&19 tháng 05 năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lấy mẫu, quan trắc hiện trường và phân tích các vị trí sau:

-       Nước dưới đất: Phường Phước Nguyên(N01); Xã Suối Rao(N07); (QCTBS, QCEB : Fe, Độ cứng)(N07); Xã Xuyên Mộc(N08); (QCTBS, QCEB : Fe, Độ cứng)(N08); Thị trấn Ngãi Giao(N06); (QCTBS, QCEB : Fe,)(N06);
-       Hồ: Hồ Suối Giàu(H18); Hồ Đá Bàng(H06); Hồ Suối Môn(H07); Hồ Suối Các(H10); Hồ Sông Ray(H23); : Hồ Châu Pha(H04); Hồ Núi Nhan(H20); Hồ Tầm Bó(H09); Hồ Kim Long(H08); Hồ Sông Hỏa(H21); (QCTBS, QCEB : TSS, N-NO2)(H21);
-       Sông Thị Vải: Hạ lưu sông Thị Vải-Cảng Cái Mép*(S19); (QCTBS, QCEB : TSS, N-NO2)(S19); Cảng Phước Hòa-Đồng Dơi*(S18); Cảng Phú Mỹ*(S15); Cảng Baria Serece*(S17); Khu vực tiếp nhận nước làm mát nhà máy điện Phú Mỹ*(S16); Cách điểm xả của Công ty Vedan 1km về phía hạ lưu*(S14); Gần điểm xả nước thải của Công ty VeDan*(S13);
-       Sông Ray: Sông Ông Hem(S46) (cầu Ông Hem); Sông Bờ Đập(S47) (cầu Bà Đáp); Ra đầm Lộc An (Cầu Sông Ray)*(S12); (QCTBS, QCEB : TSS, N-NO2)(S12); Cầu Trọng-QL55(S43); Thượng nguồn hồ sông Hỏa(S51); Suối Đá Bạc-Thượng nguồn hồ Đá Bàng(S48); Thượng nguồn hồ Suối Giàu(S49);
-       Sông Dinh: Cụm TTCN Hòa Long(S61); Suối Kinh Tài(S38);
-       Sông Chà Và: Sông Chà Và-Sông Mũi Giụi*(S56); Cầu Chà Và*(S57); Cửa sông Chà Và*(S58); Cầu Bà Nanh*(S25)(Cầu Long Sơn); Sông Chà Và-KV gần cống 6 Làng cá Hội Bài*(S55);
-       Sông Ray: Suối Tầm Bó-Cầu Tầm Vó(S44); Nhánh sông tại đường TL765, xã Lâm San, ĐN(S41)(Cầu Suối Đá); Nhánh sông tại xã sông Ray, Cẩm Mỹ, ĐN(S40)(Cầu Suối Thề); (QCTBS, QCEB : TSS, N-NO2)(S40); Thượng nguồn sông Ray-Cầu Sông Ray(S09); Suối Xa Ác-Cầu Xa Ác(S45); Thác Hòa Bình-Thác Sông Ray(S10);
-       Nước mặt: Cầu Trắng-Long Hải(S60);
Biển: Cảng cá Lộc An*(B08); (QCTBS, QCEB : N-NH4, P-PO4)(B08); KDL Hồ Tràm*(B24); Khu du lịch Hồ Cốc*(B09);  Khu vực cửa sông Thị Vải*(B26);
Qua quá trình quan trắc cho thấy: lưu lượng hầu hết các nhánh sông, suối thượng nguồn đều giảm mạnh hoặc không có nước. Do đó nhiều vị trí không thực hiện lấy mẫu quan trắc định kỳ. Qua quá trình thực hiện quan trắc đo nhanh chất lượng nước, cho thấy các thông số: nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS đa số các vị trí quan trắc đều đạt với giới hạn QCVN cho phép và cao hơn so với cùng kỳ quan trắc năm 2018.
 
 (Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT đã được cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thí nghiệm do Bộ KH&CN cấp) và được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 011).

Nguồn tin: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu