Phổ biến văn bản Quy phạm pháp luật: Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh

Nhằm kiểm soát chặt chẽ vấn đề xả nước thải, khí thải của các cơ sở thuộc đối tượng quan trắc tự động và tránh việc gây ô nhiễm môi trường, ngày 22/3/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.
Quy chế bao gồm 05 Chương, 16 Điều và 03 Phụ lục kèm theo, trong đó: Chương I quy định chung; Chương II quy định về nội dung yêu cầu kỹ thuật và kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục; Chương III quy định về nội dung công tác quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục; Chương IV quy định về nội dung cảnh báo, nhắc nhở và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục; Chương V quy định về nội dung tổ chức thực hiện. 
Nội dung cơ bản của Quy chế là quy định nguyên tắc hoạt động, vận hành và các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các chủ nguồn thải thuộc đối tượng theo quy định trong việc quản lý vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở quy định liên quan (như Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường…).


Tải file đính kèm tại đây

Tác giả bài viết: Trần Văn Thắng

Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường