Thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 01 tháng 11 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh

Thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh về việc phê duyệt đề án "Điều tra khảo sát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" giai đoạn 2016-2030, theo đó Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc định kỳ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Quan trắc viên thực hiện lấy mẫu và quan trắc hiện trường nước mặt sông Thị Vải ngày 06/11/2018
Trong tuần 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lấy mẫu, quan trắc hiện trường và phân tích các vị trí sau:
  • Nước biển ven bờ khu vực huyện Long Điền.
  • Sông Dinh, sông Chà Và, sông Ray, sông Đu Đủ và sông Thị Vải.
  • Hồ Châu Pha; Hồ Núi Nham; Hồ Tầm Bó; Hồ Kim Long; Sông Dinh: Suối Kinh Tài; hồ sông Ray
  • Nước dưới đất: Thị trấn Ngãi Giao;


Nước mặt hồ sông Ray đổi màu xanh do tảo
 
Qua quá trình thực hiện quan trắc, phát hiện các bất thường về chất lượng nước hồ sông Ray: xuất hiện váng tảo màu xanh, mùi hôi trong thời gian dài (từ tháng 10 đến nay); cũng như kết quả quan trắc hiện trường: pH cao, DO thấp. Trung tâm QTTN&MT đã thông báo cho các phòng ban ngành, đơn vị liên quan, cũng như họp giao ban tuần của sở TNMT để tăng cường quản lý, kiểm soát hơn nữa chất lượng nước hồ cấp cho sinh hoạt.
(Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT đã được cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thí nghiệm do Bộ KH&CN cấp) và được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 011).

 

Nguồn tin: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường