Kiểm tra giám sát công tác thực hiện gói thầu " trám lắp các giếng khoan hỏng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

Kiểm tra giám sát công tác thực hiện gói thầu " trám lắp các giếng khoan hỏng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc “Trám lấp các giếng khoan hư hỏng, không sử dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Sở TNMT đã phối hợp với Đơn vị tư vấn là DNTN Thượng Phúc triển khai thực hiện đề án “Trám lấp các giếng khoan hư hỏng, không sử dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” thời gian thực hiện là 13 tháng, bắt đầu từ tháng 11/2018.
Căn cứ kế hoạch thực hiện, từ ngày 22/4/2019 đến ngày 24/4/2019, Tổ kiểm tra dự án - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Đơn vị giám sát dự án là Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Giải Pháp Xanh có buổi kiểm tra giám sát thực tế công tác thực hiện theo quy định.
Qua kiểm tra giám sát: Đơn vị tư vấn đã tiến hành thực hiện các bước trám lấp giếng khoan hư hỏng, không sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy trình kỹ thuật quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả bài viết: Thành Tâm

Nguồn tin: Phòng Tài Nguyên Nước