CHI BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sáng ngày 06/11/2013, tại Hội trường cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, số 01 đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, Chi bộ Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 đồng chí.
Đồng chí Hà Quốc Đạt, Phó Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp Đảng viên của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng.
Lần này, chi bộ tổ chức kết nạp cho 02 đồng chí đang công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin: Vũ Đình Truy, sinh năm 1977 và đồng chí Phạm Ngọc Thành sinh năm 1982.Đồng Hà Quốc Đạt, Phó Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Vũ Đình Truy.Đồng Hà Quốc Đạt, Phó Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Thành.
Đồng chí Lê Nhựt, Bí thư chi bộ giao nhiệm vụ và căn dặn 02 đồng chí Đảng viên mới vừa được kết nạp.Đồng chí Hà Quốc Đạt (đứng bìa phải), Phó bí thư Chi bộ Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao quyết định chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí (Cao Bá Hoài, bìa trái và Nguyễn Quốc Tuấn, đứng giữa).
Đồng thời, chi bộ công bố Quyết định của Đảng ủy Khồi chuyển đảng chinh thức cho 02 đồng chí là đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, chính thức ngày 27/7/2013 và đồng chí Cao Bá Hoài chính thức ngày 24/8/2013.
Chi bộ Văn Phòng đăng ký Quyền sử dụng đất trong nhiệm kỳ 2013-2015 là chi bộ sinh hoạt ghép của 02 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường : Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất (có 13 đồng chí đảng viên) và Trung Tâm Công nghệ thông tin (có 6 đồng chí đảng viên).
Trong năm 2013, chi bộ tổ chức kết nạp được 05 đồng chí Đảng viên mới, làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí.


Chi Bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Năm 2013, tổng số đảng viên của chi bộ là 19 đồng chí, trong đó có 14 đồng chí là đảng viên chính thức, số đảng viên mới được kết nạp trong năm 2013 là 05 đồng chí./.
 
 

Tác giả bài viết: Trung Hiếu