Hội nghị tổng kết công tác QLNN về Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 12/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Văn Việt – Trưởng đại diện khu vực phía Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND huyện, thành phố; lãnh đạo phòng TNMT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và toàn thể công chức. viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường.
Đ/c Lê Ngọc Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị
Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND tỉnh và Chương trình hành động số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh như: công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hẹn đạt tỷ lệ 99,5%; hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 98,21% (vượt 0,21% theo chỉ tiêu đề ra là 98%); công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất có sự chọn lọc hơn đối với các nhà đầu tư có năng lực bảo đảm đưa đất vào sử dụng nhằm đưa dự án vào sớm triển khai thực hiện góp phần lựa chọn, không để đất đai lãng phí bỏ hoang; tăng cường quản lý hiệu quả quỹ đất công; các chỉ tiêu về môi trường đều đạt và vượt theo kế hoạch được giao (chất thải nguy hại đạt 87% vượt 19,5% so với Nghị quyết là 67,5%; riêng bụi lò luyện thép đạt 97%); tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 12/4/2017 thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường năm 2017; công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh được tăng cường quyết liệt đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khai thác trái phép và sai phép; việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước từng bước được nâng cao;
Tại hội nghị, đại diện Phòng TN-MT các huyện, thành phố đã báo cáo những kết quả đạt được trên các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường trong thời gian qua, những hạn chế và khó khăn mà địa phương gặp phải.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2017 và qua năm 2018 Sở cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tiếp tục kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp, chủ động tham mưu báo cáo xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vường mắc về chính sách đất đai trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, công tác thanh tra, kiểm tra trong khai thác tài nguyên, khoáng sản. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, …

 


Đ/c Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo hội nghị

 
Qua 1 năm công tác và đạt nhiều kết quả khả quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen; có 02 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 03 tập thể và 14 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
 


Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2018 và tổ chức ký kết giao ước thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giữa thủ trưởng các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
 


Lễ ký kết giao ước thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Lâm

Nguồn tin: Văn phòng Sở