Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của ngành Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 09/01/2015 tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của ngành Tài nguyên và Môi trường
Ông Lê Văn Sâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Tham dự hội nghị gồm tất cả các đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại Đảng ủy. Hội nghị báo cáo tổng kêt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng năm 2015
Trong năm 2014 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Tiếp tục lãnh đạo Đảng viên thực hiện cuộc vận động hộc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4(khóa XI) của BCH Trung ương những vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, chuẩn bị kế hoạch đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020…
Hội nghị cũng trao bằng khen cho các tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
Ông Nguyễn Hữu Kiều trao bằng khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

Tác giả bài viết: TTCNTT