Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2019, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2022 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đạt kết quả cao.

1280x623

 

Tham dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường có sự tham dự của đồng chí Đặng Sơn Hải - Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm - Đảng ủy viên - Phó Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường cùng toàn bộ đảng viên Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đặng Xuân Hải - Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; xây dựng Chi bộ trong sạch, đoàn kết, vững mạnh; tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng tổ chức đảng. Ngoài ra, đồng chí cũng góp ý Chi bộ Trung tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên trong nhiệm ký mới và công tác dự báo về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thông qua bầu cử, đại hội Chi bộ Trung tâm đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí: Bí thư Chi bộ: đồng chí Lê Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Chi bộ: đồng chí Võ Phi Long, Chi ủy viên: đồng chí Phạm Thị Thu Hương.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã kết thúc thành công tốt đẹp, Nghị quyết của Đại hội đã được biểu quyết thông qua thể hiện sự đồng thuận của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể đảng viên. Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Tác giả bài viết:
Nguồn tin:Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu