Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị Cán bộ, viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường cùng toàn bộ cán bộ viên chức của Trung tâm.

1280x623

Tại Hội nghị, ông Lê Tuấn Kiệt - Giám đốc Trung tâm đã tóm tắt một số thành tựu nổi bật mà tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm đã đạt được trong năm 2019 cũng như chỉ rõ một số hạn chế, cần khắc phục và đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2020.

Chủ tịch công đoàn bộ phận Trung tâm đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Đại diện Ban thanh tra đã Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 và bộ phận Kế toán đã công khai báo cáo tài chính cơ quan năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ, viên chức và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, qua bầu cử đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2020 - 2021 gồm 02 đồng chí: Trưởng ban: đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, thành viên: đồng chí Hồ Bảo Duy.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ- viên chức năm 2020 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã kết thúc thành công tốt đẹp. Nghị quyết của Hội nghị đã được biểu quyết thông qua thể hiện sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm. Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, tập thể Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị trong năm 2020.

Tác giả bài viết:
Nguồn tin:Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu