Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 19/12/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường B Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

1280x623

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Sở về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm được nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Võ Phi Long – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Phi Long thay mặt Đảng ủy Sở đã quán triệt, yêu cầu các cấp ủy Chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề phải bảo đảm nội dung, thời gian, có báo cáo sơ kết đầy đủ. Sau học tập, tất cả đảng viên đều phải viết Cam kết của cá nhân gửi về Chi bộ để theo dõi, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với Chi bộ làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên; Cấp ủy Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát tháo gỡ khó khăn; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm.

Đồng chí Trần Văn Tám - Phó Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phổ biến, quán triệt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020.

Hội nghị hân hạnh đón tiếp đồng chí Trần Văn Tám – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là báo cáo viên của Hội nghị, đồng chí đã phổ biến, quán triệt, luận giải, phân tích sâu, kỹ chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy (học lồng ghép)./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: