Ngày 04 tháng 03 năm 2020 vào lúc 8 giờ 30, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

1280x623

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014, UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, xã và thành phố bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện để đưa Luật đất đai vào đời sống.

Tại buổi làm việc Ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Công tác đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019.

 

Ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo

tại buổi làm việc

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng diện tích thuộc diện cấp Giấy chứng nhận khoảng 173.093ha/197.678 ha tổng diện tích đất tự nhiên.

Hiện, những tổ chức chưa được cấp Giấy chứng nhận là do các tổ chức, đơn vị sự nghiệp đang sử dụng chưa có Quyết định giao đất và sắp xếp tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017, hiện trạng sử dụng đất của một số đất tổ chức chưa xác định được ranh giới với rừng phòng hộ; chồng lấn ranh giới giữa Ban quản lý rừng phòng hộ và đáy của các hộ gia đình, cá nhân. Song song đó những hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận bởi vì: Đã xét duyệt đủ điều kiện và có thông báo nộp tiền sử dụng đất nhưng chủ sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất đang sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, chưa kê khai đăng ký hồ sơ địa chính, đất đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất, chưa đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất,…

Đối với công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị (cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan quản lý về xây dựng), Sở Tài nguyên và Môi trường luôn có sự phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm, quyền hạn của công chức, viên chức, đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế, khó khắn và vướng mắc như: Các trường hợp kê khai đăng ký cấp đổi diện tích đất chênh lệch quá lớn, hình thể, ranh thửa biến động nhiều,… cần lồng ghép, xử lý, xác minh rõ từng trường hợp ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, quá trình xét cấp đổi đạt tỷ lệ rất thấp. Khối lượng hồ sơ phát sinh trong khoảng thời gian các đơn vị thi công thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đến khi vận hành chính thức chưa được cập nhật biến động kịp thời vào cơ sở dữ liệu, gây khó khăn trong công tác vận hành cơ sở dữ liệu,…

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra những giải pháp trong thời gian tới như: Tích cực công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về đất đai đến với người dân; Đội thi công sẽ thường xuyên triển khai các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ được giao cho người lao động nghiên cứu và áp dụng khi thi công; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ghi chép đầy đủ các nội dung công việc hàng ngày vào nhật ký công trình; Lập kế hoạch, phương pháp, thời gian kiểm tra, giám sát chi tiết thi công, tăng cường kiểm tra từng công đoạn chi tiết theo đúng kế hoạch đề ra từ cấp đơn vị thi công đến đơn vị giám sát, nghiệm thu.

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá cao tinh thần làm việc có trách nhiệm, nghiêm túc và những kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất. Do đó, thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quản lý để mang lại những kết quả cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực đất đai. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đầu tư hạ tầng về Công nghệ thông tin nhằm quản lý tốt dữ liệu đất đai nhanh chóng hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là những người trực tiếp liên quan đến công tác quản lý, giải quyết chính sách pháp luật về đất đai và nghiêm hơn, chặt chẽ hơn trong công tác quản lý, có hiệu quả hơn trong công tác quy hoạch để đất đai thực sự trở thành tài nguyên, nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trước mắt và lâu dài. 

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin:Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu