1280x623

Thực hiện kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 18/3/2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh. Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào và được 100% đảng viên tự nguyện đóng góp xây dựng tủ sách chi bộ với tổng số tiền: 16.000.000 đồng. Qua đó, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn hỗ trợ xây dựng tủ sách trên địa bàn xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, đây là xã có nhiều bà con là hưu trí, cựu chiến binh và bà con sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp và đánh bắt hải sản...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Tâm
Nguồn tin: