1280x623

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 70/KH-STNMT ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc “Thực hiện các hoat động về tuyên truyền, bảo vệ môi trường năm 2019 nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn tỉnh”;

Tác giả bài viết: Bảo Dương – Chi cục Bảo vệ môi trường
Nguồn tin: