Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và nội dung Bộ đơn giá Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản