Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản