Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v lấy ý kiến góp ý Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản