Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
Tham vấn về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư khai thác mỏ cát xây dựng và vật liệu san lấp Tây Hồ Châu Pha, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Hoặc góp ý theo liên kết Google form tại đây)
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Góp ý:

kính mong các cơ quan nhà nước xem lại dự án này không cho làm do có rửa cát gây ô nhiễm hồ châu pha là nguồn nước dân khu tôi dùng sinh hoạt và làm ruộng, tưới cây

Lê Thị Nguyệt   25/08/2022 16:56:03 PM

Trả lời:

Đề nghị bà Lê Thị Nguyệt có ý kiến góp ý theo Biểu mẫu đính kèm, cụ thể các nội dung như:
1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư
2. Về tác động môi trường của dự án đầu tư
3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
4. Về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
5. Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư
Trân trọng./.
Ngày trả lời: 31/08/2022 08:30:28 AM