Điều hành

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 02/04/2022)

Ngày Nội dung
Chủ nhật
27/03/2022
Thứ hai
28/03/2022
- 8 giờ 30: Họp về rà soát các kiến nghị của huyện ủy xuyên mộc và Phú mỹ chuẩn bị làm việc với bí thư tỉnh tại phòng 305
- 9 giờ 00: Làm việc với Chi nhánh Trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai phía Nam về triển khai dự án “Điều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm các vùng kinh tế trọng điểm và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững” tại phòng 307
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện lập Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến 2030 tại phòng VPUBT (301)
- 14 giờ 00: họp thống nhất quy trình tiếp nhận hồ sơ đối với hs nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công tại phòng họp 305
- 14 giờ 30: họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Khai thác Hải sản Biển Đông với diện tích 62.594,925m² tại phòng 308
- 14 giờ 30: họp nghe báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra số 47/KL-TTr ngày 07/3/2019 của Thanh tra tỉnh của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tại phòng 307
Thứ ba
29/03/2022
- 8 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tại huyện ủy Xuyên Mộc.
- 8 giờ 00: Tham dự đoàn giám sát trực tiếp HĐND và UBND thị xã Phú Mỹ, khảo sát thực tế tại một số dự án do UBND TX Phú mỹ làm chủ đầu tư (cả ngày) tại Thị xã Phú Mỹ
- 8 giờ 30: Họp trực tuyến lấy ý kiến đối với việc lấy mẫu nước và phân tích, đanh giá chất lượng nước mặt tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh do Trung tâm quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi tại phòng 308.
- 8 giờ 30: Họp nghe báo cáo tiến độ xét cấp Giấy chứng nhận đối với công trình XDCSDL địa chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức tại phòng 305
- 8 giờ 30: làm việc với Công ty TNHH Chăn nuôi Nhân Hoà về việc giấy phép khai thác nước dưới đất đã hết hạn tại phòng 201
- 14 giờ 00: Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và GQKNTC tại UBND tỉnh tại VPUBT (301)
- 14 giờ 00: làm việc về tiến độ và kế hoạch thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra số 289/KL-TTr ngày 30/12/2019 của Chánh Thanh tra tại lầu 3 thanh tra tỉnh
- 14 giờ 30: Họp giao ban công tác Tài nguyên Khoáng sản tại phòng 305
- 14 giờ 30: Họp giao ban công tác Tài nguyên Khoáng sản tại phòng 305
- 14 giờ 30: họp tham dự hội nghị thẩm định nội dung QH đất quốc phòng tại phòng Hội trường Bộ CHQS tỉnh
- 17 giờ 00: Họp TTrUBND tỉnh nghe báo cáo dự án Trường Đại học BR-VT tại phòng VPUBT(301)
Thứ tư
30/03/2022
- 8 giờ 30: họp xác định nghĩa vụ tài chính tại dự án Công ty CP Du lịch và Đầu tư Nam Hải với diện tích 953,9m2 tại Phường Phước Trung, Tp Bà Rịa tại phòng 307
- 8 giờ 30: Họp rà soát việc phân lô, tách thửa tại phòng 305
- 8 giờ 30: Họp báo cáo chất lượng môi trường tháng 01. Tháng 02 tại phòng 308
- 13 giờ 30: dự TAND tỉnh vụ Ông Nguyễn Hùng Anh tại TAND tỉnh
- 14 giờ 00: họp giải quyết tách thửa của Công ty Posco tại phòng 305
- 14 giờ 30: Tiếp và làm việc với Ông Cao Xuân Khánh ở Thị xã Phú Mỹ tại phòng 201
- 17 giờ 00: Nghe báo cáo Dự án bệnh viện tại phường 11, TPVT tại VPUBT (301)
Thứ năm
31/03/2022
- 8 giờ 00: dự TAND tỉnh vụ Ông Phạm Văn Hoài tại TAND tỉnh
- 8 giờ 00: Làm việc với Tổ kiểm tra 725 về công tác thi hành án hành chính của UBND tỉnh tại phòng 305
- 8 giờ 00: Tham dự Hội thảo trực tuyến tập huấn các quy định, chính sách của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành. (1712/STNMT-CCBVMT) tại phòng 308
- 8 giờ 30: dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 tại Hội trường B TTHN tỉnh
- 14 giờ 00: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung: 1. Báo cáo phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU và triển khai Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh 3. Xin chủ trương xây dựng bãi cất hạ cánh trực thăng trên mặt đất tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy (NovaWorld Hồ Tràm) tại phòng họp BTVTU
- 14 giờ 30: Họp xác định nghĩa vụ tài chính dự án Chợ Du lịch Vũng Tàu tại 307
Thứ sáu
01/04/2022
- 8 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tại thị ủy Phú Mỹ
- 8 giờ 30: Giao ban công tác đấu giá đất tại phòng 307
- 8 giờ 30: họp nghe Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp Hồ Chí Minh báo cáo Khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án Siêu thị tại Thị trấn Châu Đức tại phòng 307
- 14 giờ 00: Họp BCSĐ UBND tỉnh: 1. Nghe b/c tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2022; 2. Nghe báo cáo công tác cán bộ tại VPUBT(301)
- 14 giờ 30: họp rà soát khiếu nại của Ông Trần Văn An (uỷ quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoè) tại phòng 201
- 14 giờ 30: Họp trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh đối với 02 nội dung: 1. Ban hành lộ trình và chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia định trong đô thị, khu dân cư tập trung xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về BVMT trước khi xả vào nguồn tiếp nhận trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 86 Luật BVMT năm 2020. 2. Ban hành lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý tại chỗ nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại các khu dân cư không tập trung theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 86 Luật BVMT năm 2020. tại phòng 308
Thứ bảy
02/04/2022
- 8 giờ 00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 và Quý I/2022 tại VPUBT (301)
Lưu ý:

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phải chuẩn bị các nội dung, tài liệu, hồ sơ họp, báo cáo Lãnh đạo Sở chủ trì ít nhất ½ ngày trước khi họp theo lịch công tác.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổng hợp đăng tải lịch kịp thời.
3. Văn thư Sở gửi lịch trực tiếp đến Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị.
4. Lái xe phải trực tại cơ quan để kịp thời phục vụ công tác.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28/03/2022
  • TL.Giám đốc
  • KT.Chánh văn phòng
  • Phó Chánh văn phòng
  • Nguyễn Hoàng Lâm