Điều hành

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 06/06/2022 đến ngày 10/06/2022)

Ngày Nội dung
Chủ nhật
05/06/2022
Thứ hai
06/06/2022
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu số 1 ở Phường 8 và Phường 2 TP Vũng tàu. HT UBND phường 1
- 8 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại của Ông Đăng Quang Vinh ở TPBR (từ 8h 30 đến 9h). VPUBT (301)
- 8 giờ 30: Họp rà soát kiến nghị cử tri. Sở TNMT (305),
- 8 giờ 30: họp giải quyết và đối thoại với ông Trần Anh Mậu. Sở TNMT (201)
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu số 1 ở Phường 3 Thành phố Vũng Tàu. HT UBND phường 3
- 14 giờ 00: họp trực tuyến với Viện khoa học môi trường và tài nguyên báo cáo việc xây dựng bản đồ các điểm quan trắc chất lượng môi trường thuộc dự án xây dựng chương trình quan trắc môi trường năm 2021-2025. Sở TNMT (308)
Thứ ba
07/06/2022
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu số 1 ở Phường 4 Thành phố Vũng Tàu. HT UBND phường 4
- 8 giờ 30: Họp Tập thể UBND tỉnh: 1. Báo cáo đánh giá máy móc, thiết bị dây chuyền CN của dự án nâng công suất nhà máy Thép miền Nam tại KCN Phú Mỹ 2. Nghe báo cáo về vị trí xây dựng cơ sở bờ khu kinh tế - quốc phòng Trường Sa tại xã Long Sơn; 3. Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh 4. Quyết định phân cấp lập và điều chỉnh danh mục công trình có giá trị kiến trúc có giá trị VPUBT (301)
- 8 giờ 30: Họp rà soát các vướng mắc của TP Bà Rịa. Sở TNMT (305),
- 8 giờ 30: họp giải quyết và đối thoại với ông Lê Thanh Dũng. Sở TNMT (201)
- 9 giờ 30: họp giải quyết và đối thoại với Bà Văn thị Ngân. Sở TNMT (201)
- 13 giờ 30: họp Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về Dự thảo báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra Kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh ( dự kiến : từ 13h50-14h10). Phòng họp BTVTU
- 14 giờ 30: nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trước đây của DNTN Trúc Vân đối với diện tích 78.105,6m2 tại xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ đã được UBND tỉnh ban hành đóng cửa mỏ. Sở TNMT (305)
- 14 giờ 30: họp với Viện khoa học môi trường về việc cung cấp thông tin, tài liệu và trao đổi nội dung liên quan đến giải quyết yêu cầu bồi thườn thiệt hại về môi trườgn tại đại phương. Sở TNMT (308)
Thứ tư
08/06/2022
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu số 2 ở phường 8 Thành phố Vũng Tàu. HT UBND phường 8
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri Phường 11 Tổ đại biển số 3 tại Thành phố Vũng Tàu. HT UBND phường 11
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri xã Hòa long và Long Phước Tại Tp Bà Rịa tổ cử tri số 4. HT UBND xã Long Phước
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri Phường Mỹ Xuân TX Phú Mỹ tổ cử tri số 7. HT UBND Phường Mỹ Xuân
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri xã An Nhứt và xã Tam Phước tổ cử tri số 6 huyện Long Điền. TTVHCĐ xã An Nhứt
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri tổ đại biểu số 9 tại Xã Xà Bang và Cù Bị huyện Châu Đức. TTVHCĐ xã Cù Bị
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 11 tại xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc. HT UBND xã Bình Châu
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 10 tại xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc. HHTUBNDxã Phước Thuận
- 13 giờ 30: dự Toà án nhân dân cấp cao vụ ông Nguyễn văn Bảnh. TPHCM
- 14 giờ 00: tham dự Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vụ Bà Trần thị Hương. TAND tỉnh
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri Phường 12 Tổ đại biển số 3 tại Thành phố Vũng Tàu. HT UBND phường 11
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri Phường Long Toàn và long Tâm Tp Bà Rịa tổ cử tri số 4. TTVHCĐ Phường Long Toàn
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri Phường Phú Mỹ TX Phú Mỹ Tổ đại biểu số 7. HT UBND Phường Phú Mỹ
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri Xã Châu Pha và xã Tóc Tiên TX Phú Mỹ Tổ cử tri số 8. HT UBND xã Châu Pha
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri thị trấn Long Điền tổ cử tri số 6 huyện Long Điền. HTTTHC huyện
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 8 tại xã Suối Nghệ và xã Bình Ba Huyện Châu Đức. HT UBND Xã Suối Nghệ
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 9 tại xã Đá Bạc Huyện Châu Đức. HTUBND xã Đá Bạc
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 10 tại xã Phước Tân Huyện Xuyên Mộc. HHTUBNDxã Phước tân
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 11 tại xã Bưng Riềng và xã Bông Trang Huyện Xuyên Mộc. HHTUBNDxã Bông Trang
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo Đồ án QH 1/500 Học viện bóng đá và khu nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, Đất Đỏ. VPUBT (301)
- 14 giờ 00: Kiểm điểm cá nhân liên quan đến kết luận số 06/KL-TTr ngày 23/12/2020 và kết luận số 6305/KL-UBND ngày 07/6/2021. VPUBT (307)
- 14 giờ 00: họp với các cơ sở trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên về triển khai Thông báo số 266/TB-UBND về đôn đốc quan trắc tự động. Sở TNMT (308)
Thứ năm
09/06/2022
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Phường Thắng Nhất Tổ đại biểu số 3 TP Vũng tàu. UBND phường Thắng Nhất
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri phường Phước Hiệp và Phước Trung Tp Bà Rịa tổ cử tri số 4. TTVHCĐ Phường Phước Trung
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri Phường Tân Phước TX Phú Mỹ tổ cử tri số 7. HT UBND Phường Tân Phước
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri xã Tân Hải và xã Tân hòa TX Phú Mỹ tổ cử tri số 8. HT UBND xã Tân Hải
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Thị trấn Đất Đỏ và xã Long Tân thuộc Tổ đại biểu số 6 huyện Đất Đỏ. HTUBND TT Đất Đỏ
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 9 tại xã Kim Long và Bàu chinh Huyện Châu Đức. TTVHCĐ xã Kim Long
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 10 tại xã Bàu Lâm và Tân Lâm Huyện Xuyên Mộc. HHTUBNHxã Bàu Lâm
- 8 giờ 00: Nghe b/c giải trình vụ việc đấu giá khu đất 73.842m2 và khu đất 20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ. VPUBT (302)
- 8 giờ 30: Làm việc với Văn phòng JICA Việt Nam. VPUBT (301)
- 9 giờ 30: Xử lý vướng mắc về sử dụng đất đai của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GTVT. VPUBT (302)
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri Tổ đại biển số 1 tại Thành phố Vũng Tàu. HT UBND phường 5
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri xã Long Sơn Tổ đại biểu số 3 TP Vũng tàu. UBND xã Long Sơn
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri phường Long Hương và Kim dinh Tp Bà Rịa tổ cử tri số 4. TTVHCĐ Phường Long Hương
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri Phường Phước Hòa TX Phú Mỹ tổ cử tri số 7. HT UBND Phường Phước Hòa
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri xã Láng Dài và xã Phước Long Thọ thuộc Tổ đại biểu số 6 huyện Đất Đỏ. HTUBND xã Phước Long Thọ
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 8 tại xã Nghĩa Thành Huyện Châu Đức. HT UBND Xã Nghĩa Thành
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 9 tại xã Quảng Thành và xã Bình Giã Huyện Châu Đức. TTVHCĐ xã Quảng Thành
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 10 tại xã Hòa Hưng và Hòa Bình Huyện Xuyên Mộc. HHTUBNHxã Hòa Bình
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 11 tại xã Hòa Hội xã Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc. HHTUBNDxã Xuyên Mộc
- 14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo 167. VPUBT (302)
- 14 giờ 00: Nghe b/c quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. VPUBT (307)
- 14 giờ 00: họp thống nhất số liệu cấp giấy CNQSD đất và chưa cấp Giấy CNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở TNMT (307)
- 15 giờ 00: Nghe báo cáo QĐ về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý thành dự án độc lập. VPUBT (307)
Thứ sáu
10/06/2022
- 8 giờ 00: tham dự Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vụ Bà Trần thị Hương. TAND tỉnh
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri phương Phước Nguyên và Phước Hưng Tp Bà Rịa tổ cử tri số 4. HT Ban Tuyên Giáo thành ủy
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri xã Phước Hội và xã Long mỹ thuộc Tổ đại biểu số 6 huyện Đất Đỏ. HTUBND xã Long Mỹ
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 9 tại Thị trấn Ngĩa Giao và xã Láng Lớn huyện Châu Đức. HTUBND TT Ngãi Giao
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 10 tại xã Suối rao và Xã Sơn Bình huyện Châu Đức. HHTUBNDxã Suối rao
- 8 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 11 tại Thị trấn Phước Bửu Huyện Xuyên Mộc. HHTUBNDTT Phước Bửu
- 8 giờ 00: Bổ sung hạng mục cầu vượt Tỉnh lộ 44A thuộc dự án KDL Hải Minh tại TT Phước Hải. VPUBT (307)
- 8 giờ 00: Giải quyết nội dung bổ sung ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận cho chủ trương đầu tư các Dự án thuộc KCN nghiệp trên địa bàn TXPM. VPUBT (301)
- 8 giờ 30: Tiếp các hộ dân Trường mầm non Rạch Dừa. VPUBT (302)
- 9 giờ 00: Nghe báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh QH 1/500 KDL Làng Chài tại xã Phước Thuận. VPUBT (307)
- 10 giờ 00: Làm việc với phái đoàn giám sát của Hà Lan về tiến độ thực hiện dự án “Thu gom, xử lý và thoát nước KĐT mới Phú Mỹ”. VPUBT (301)
- 13 giờ 30: Đại hội Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai. Sở TNMT (308)
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri Tổ đại biển số 1 ở Phường Thắng tam Thành phố Vũng Tàu. HT UBND phường Thắng Tam
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri phương xã Tân Hưng Tp Bà Rịa tổ cử tri số 4. HT UBND xã tân Hưng
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri với cử tri Phường Hắc dịch và xã Sông Xoài TX Phú Mỹ tổ cử tri số 8. HT UBND Phường Hắc Dịch
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Thị trấn Phước Hải và xã Lộc An thuộc Tổ đại biểu số 6 huyện Đất Đỏ. HTUBND TT Phước Hải
- 14 giờ 00: tiếp xúc cử tri Tổ cử tri số 10 tại xã Bình trung và Xã Xuân Sơn huyện Châu Đức. HTUBNDD xã Xuân Sơn
- 14 giờ 00: Xử lý các dự án chậm triển khai Đầu tư HTKT Cụm CN. VPUBT (302)
- 14 giờ 00: họp với các cơ sở trong khu xử lý chất thải Tóc tiên về việc đấu nối, chuyển nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Sở TNMT (305)
Thứ bảy
11/06/2022
Lưu ý:

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phải chuẩn bị các nội dung, tài liệu, hồ sơ họp, báo cáo Lãnh đạo Sở chủ trì ít nhất ½ ngày trước khi họp theo lịch công tác.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổng hợp đăng tải lịch kịp thời.
3. Văn thư Sở gửi lịch trực tiếp đến Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị.
4. Lái xe phải trực tại cơ quan để kịp thời phục vụ công tác.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06/06/2022
  • TL.Giám đốc
  • KT.Chánh văn phòng
  • Phó Chánh văn phòng
  • Nguyễn Hoàng Lâm