Điều hành

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 01/08/2022 đến ngày 05/08/2022)

Ngày Nội dung
Chủ nhật
31/07/2022
Thứ hai
01/08/2022
- 7 giờ 25: dự lễ chào cờ đầu tuần
- 8 giờ 30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các Công ty Khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh BRVT (cả ngày) Sở TNMT (307)
- 8 giờ 30: Họp TTrUBND tỉnh nghe các nội dung: 1. Kế hoạch triển khai đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; 2. Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2022; 3. Kế hoạch tổ chức xúc tiến đầu tư năm 2022 VPUBT (301)
- 8 giờ 30: họp kiểm tra, nghiệm thu đợt 2 Dự án Vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2022 Sở TNMT (308)
- 8 giờ 30: Làm việc liên quan đến dự án Khu nhà ở Đại An tại Phường 9, thành phố Vũng Tàu. Phòng họp Ttra tỉnh
- 14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại VPUBT (301)
- 14 giờ 00: Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong khu XLCTTT tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ VPUBT (307)
- 14 giờ 00: họp về việc hồ sơ chuyển hình thức nộp tiền thuê đất của KCN Mỹ Xuân A2 STNMT (308)
- 14 giờ 00: Làm việc và thống nhất với Đơn vị tư vấn liên quan tổ chức Hội thảo lần 1 - đề án “Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”Sở TNMT (309)
- 14 giờ 30: Làm việc với Sở Xây dựng về chồng lấn quy hoạch tại mỏ VLSL Rạch Chanh, TXPM Sở TNMT (305)
- 15 giờ 00: Nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc và tiến độ triển khai dự án Thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ VPUBT (302)
Thứ ba
02/08/2022
- 8 giờ 20: họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về các nội dung sau: + Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( từ 08 giờ 20 phút đến 08 giờ 45 phút); + Xin chủ trương về Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh với TP.Sakai Nhật Bản vì xã hội không carbon/carbon thấp (từ 08 giờ 45 phút đến 09 giờ); Phòng họp BTVTU
- 8 giờ 30: Giao ban công tác VP với các Sở và địa phương VPUBT (301)
- 8 giờ 30: Báo cáo BGĐ Sở về lập danh mục XHH thu hút đầu tư dự án vào khu vực 06 ha, Lô C1 Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Sở TNMT (201)
- 14 giờ 00: dự Tòa án Nhân dân tỉnh BRVT vụ Bà Phạm Thị Chanh TAND tỉnh
- 14 giờ 00: Họp tập thể UBND tỉnh: 1. Nghe báo cáo việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022; 2. Thông qua ý tưởng quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ VPUBT (301)
- 14 giờ 00: Họp liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án Chung cư Phú Mỹ tại Lô H1 Khu dân cư đợt đầu đô thị mới Phú Mỹ STNMT (308)
- 15 giờ 00: làm việc với lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường về: Chuẩn hóa bộ hồ sơ địa chính trên địa bàn 03 huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở TNMT (305)
Thứ tư
03/08/2022
- 8 giờ 00: Họp BCĐ chuyển đổi số tỉnh và BCĐ Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025) VPUBT (301)
- 8 giờ 00: Nghe báo cáo góp ý dự thảo chỉ thị huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới VPUBT (302)
- 8 giờ 30: Họp kế hoạch thẩm tra các Tờ trình về chủ trương đầu tư công Phòng 501 HĐND
- 8 giờ 30: Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại VPUBT (307)
- 8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Nghe báo cáo. 1. Báo cáo việc xem xét, phương án bồi thường các trường hợp trên khu đất Cụm 3 TP Vũng Tàu. 2. Rà soát các vụ việc vướng mắc đất đai Sở TNMT (305)
- 8 giờ 30: Họp trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nguồn chi sự nghiệp bảo vệ môi trường cấp tỉnh Sở TNMT (308)
- 8 giờ 30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các Công ty Khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh BRVT (cả ngày). Sở TNMT (307)
- 9 giờ 00: Nghe báo cáo tiến độ một số dự án du lịch trọng điểm VPUBT (302)
- 14 giờ 00: dự Tòa án Nhân dân tỉnh BRVT vụ Bà Đặng thị Lệ ở Xuyên Mộc TAND tỉnh
- 14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo 167 VPUBT (302)
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo kế hoạch đối thoại, vận động các hộ dân thực hiện di dời các hộ dân đang sinh sống, canh tác trong rừng đặc dung, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu VPUBT (307)
- 14 giờ 00: họp về giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Hồng Lam Vũng Tàu Sở TNMT (305)
- 15 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Chi ở TXPM VPUBT (302)
Thứ năm
04/08/2022
- 7 giờ 30: Dự hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V ( cả ngày) Hà Nội
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII HT A TTHCCT tỉnh
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. HT A TTHCCT tỉnh
- 8 giờ 00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2022 VPUBT (301)
- 8 giờ 30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các Công ty Khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh BRVT (cả ngày) Sở TNMT (307)
- 14 giờ 00: Thông qua QH 1/500 Mũi Nghinh Phong. Sở TNMT (305)
- 14 giờ 30: Họp Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Sở TNMT (308)
Thứ sáu
05/08/2022
- 8 giờ 00: dự Hội nghị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên & Môi trường Hà Nội
- 8 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung: + BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.Phòng họp BTTTU
- 8 giờ 30: Làm việc với Đoàn kiểm tra Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các Công ty Khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh BRVT (cả ngày) Sở TNMT (307)
- 14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (Theo KH 138 của Tỉnh ủy) và sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị HTB TTHCCT tỉnh
Thứ bảy
06/08/2022
Lưu ý:

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phải chuẩn bị các nội dung, tài liệu, hồ sơ họp, báo cáo Lãnh đạo Sở chủ trì ít nhất ½ ngày trước khi họp theo lịch công tác.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổng hợp đăng tải lịch kịp thời.
3. Văn thư Sở gửi lịch trực tiếp đến Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị.
4. Lái xe phải trực tại cơ quan để kịp thời phục vụ công tác.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01/08/2022
  • TL.Giám đốc
  • KT.Chánh văn phòng
  • Phó Chánh văn phòng
  • Nguyễn Hoàng Lâm