Điều hành

Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 15/08/2022 đến ngày 19/08/2022)

Ngày Nội dung
Chủ nhật
14/08/2022
Thứ hai
15/08/2022
- 7 giờ 25: dự lễ chào cờ đầu tuần
- 7 giờ 30: dự Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM vụ ông Nguyễn Chánh, Bà Trần thị Hạnh – H. Long Điền. Tại TPHCM
- 8 giờ 00: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. HTB TTHCTT tỉnh
- 8 giờ 30: Làm việc với Tổng cục quản lý đất đai về dự án “ Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quôc doanh”. Sở TNMT (305)
- 13 giờ 30: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung: + Báo cáo Dự án Trung tâm điên lực LNG Long Sơn giai đoạn 1. (từ 13h30-14h00) Phòng họp VPTU
- 14 giờ 00: họp giao ban thanh tra. Sở TNMT (305)
Thứ ba
16/08/2022
- 7 giờ 30: dự Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM vụ Ông Nguyễn Văn Liêm - Nguyễn Thị Phương ở TPVT. Tại TPHCM
- 8 giờ 00: dự Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh BRVT thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (cả ngày). HTB TTHCTT tỉnh
- 8 giờ 30: họp đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phụng Hiệp, bà Nguyễn Hoàng Thu và bà Phan Thị Mỹ, phường 3, Tp. Vũng Tàu. Phòng họp TTra tỉnh
- 14 giờ 00: tham dự Tòa án nhân dân tỉnh BRVT vụ Bà Ngô Thị Phấn ở huyện Xuyên Mộc. TAND tỉnh
- 14 giờ 00: Làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về công tác giá đất. Đồng Nai
Thứ tư
17/08/2022
- 7 giờ 45: Báo cáo một số nhiệm vụ: 1. Lựa chọn nhà đầu tư dự án đốt rác tại Khu Tóc tiên và dự án đốt rác tại Côn Đảo; 2. Tình hình giải quyết các cơ sở CBHS tại Tân Hải và 02 nhà máy cao su; 3. Tình hình thực hiện di dời theo các QĐ 1611/QĐ-UBND phê duỵêt danh sách phù hợp tiêu chí Sở TNMT (305)
- 8 giờ 00: tham dự Hội thảo lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học bảo tồn quốc gia giai đoạn 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050. TP HCM
- 8 giờ 30: dự Hội nghị góp ý Quy hoạch tỉnh BRVT thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. VPUBT (301)
- 8 giờ 30: họp hội đồng nghiệm thu dự án Điều tra, đánh giá đất tỉnh BRVT. Sở TNMT (308)
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3, 4, 5 BCĐTW về PCTN và các kết luận thanh tra tồn đọng. VPUBT (301)
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo về Thẩm quyền quy định nội dung tiêu chí và mức điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh. VPUBT (307)
- 14 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo Sở Xây dựng về quy hoạch xây dựng tại điểm mỏ VLSL Rạch Chanh, TX Phú Mỹ. Sở TNMT (308)
- 14 giờ 00: họp chuẩn bị công tác đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông năm 2022. Sở TNMT (305)
- 14 giờ 00: thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, thành phố Vũng Tàu, diện tích 6.067,2m² tại hẻm đường Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Sở TNMT (201)
- 14 giờ 45: Xử lý việc chậm triển khai đầu tư của một số dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp. VPUBT (307)
- 15 giờ 30: Làm việc với C/ty CP Cấp nước BR-VT và Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn về phương án triển khai đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước cho người dân khu vực Kim Giao và Cụm công nghiệp Ngãi Giao. VPUBT (307)
- 15 giờ 30: Họp thống nhất phương án xử lý, tham mưu xin chủ trương của UBND tỉnh cho phép ban hành Quyết định thay thế QĐ 15/2021/QĐ-UBND. Sở TNMT (308)
- 15 giờ 30: họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Bội đội biên phòng tỉnh, diện tích 2.032,3 m2. Sở TNMT (201)
Thứ năm
18/08/2022
- 7 giờ 30: Đi công tác Hà Nội Làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
- 8 giờ 00: giao ban lĩnh vực môi trường 6 tháng đầu năm 2022. Sở TNMT (308)
- 8 giờ 30: Họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất và Thường trực UBND tỉnh nghe một số kết luận thanh tra. VPUBT (301)
- 8 giờ 30: Đi công tác Quảng Ninh (từ 18-21/8/22)
- 8 giờ 30: tháo gỡ vướng mắc đất đai. Sở TNMT (305)
- 14 giờ 00: dự Hội thảo lần 1 của đề án Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn tại nguồn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030. HTB TTHN tỉnh
Thứ sáu
19/08/2022
- 8 giờ 00: dự Hội nghị Thông tin thời sự Quý III, năm 2022 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. HTB TTHCCT
- 8 giờ 30: Làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (cả ngày). Hà Nội
- 8 giờ 30: họp thống nhất điều chỉnh quyết định thuê đất của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản theo Kết luận số 05/KL-TTr ngày 25/10/2020 của Thanh tra tỉnh. Sở TNMT (305)
- 9 giờ 00: họp hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án Khu nhà ở Vũ Việt tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Sở TNMT (308)
- 14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch của Ban TVTU về việc triển khai NQ 18 về đất đai và nghe Sở TN&MT báo cáo về nội dung tham mưu thực hiện thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh. VPUBT (302)
- 14 giờ 00: họp Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án Khu nhà ở Châu Pha tại xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ. Sở TNMT (308)
- 14 giờ 00: họp rà soát mục tiêu, nhu cầu đầu tư thiết chế Công đoàn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gới thiệu một số địa điểm phù hợp đầu tư thiết chế Công đoàn. Sở TNMT (305)
Thứ bảy
20/08/2022
Lưu ý:

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phải chuẩn bị các nội dung, tài liệu, hồ sơ họp, báo cáo Lãnh đạo Sở chủ trì ít nhất ½ ngày trước khi họp theo lịch công tác.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổng hợp đăng tải lịch kịp thời.
3. Văn thư Sở gửi lịch trực tiếp đến Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị.
4. Lái xe phải trực tại cơ quan để kịp thời phục vụ công tác.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15/08/2022
  • TL.Giám đốc
  • KT.Chánh văn phòng
  • Phó Chánh văn phòng
  • Nguyễn Hoàng Lâm