Điều hành

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/09/2022 đến ngày 10/09/2022)

Ngày Nội dung
Chủ nhật
04/09/2022
Thứ hai
05/09/2022
- 7 giờ 25: Dự lễ chào cờ đầu tuần
- 7 giờ 30: Dự Lễ Khai giảng Trường THCS Nguyễn văn Linh Thành Phố Vũng Tàu
- 9 giờ 30: Nghe báo cáo thẩm quyền quy định nội dung tiêu chí và mức điểm lựa chọn chủ đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh và Xử lý việc chậm triển khai đầu tư của một số dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN tại phòng 307 VPUBT.
- 10 giờ 00: Họp kiểm điểm trách nhiệm cán bộ , công chức theo kết luận thanh tra 404/KL-TTr ngày 26/3/2018 của Thanh tra chính phủ tại phòng 302 VPUBT
- 14 giờ 00: Họp Tập thể UBND tỉnh thông qua các tờ trình của Sở GDĐT tại phòng 301 VPUBT
Thứ ba
06/09/2022
- 8 giờ 15: Họp thường trực tỉnh ủy đề nghe và cho ý kiến: + Báo cáo phương án đầu tư Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh (dự kiến từ 08 giờ 20 đến 08 giờ 40); + Xin chủ trương việc lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ (dự kiến từ 08 giờ 40 đến 09 giờ); + Báo cáo nguồn nguyên vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (dự kiến từ 09 giờ đến 09 giờ 20); tại phòng họp BTVTU.
- 8 giờ 30: Làm việc với đơn vị tư vấn về tiến độ thực hiện Đề án quản lý và phân loại rác thải tại nguồn tại phòng 308 STNMT.
- 8 giờ 30: Họp đối thoại giải quyết các vụ khiếu nại của các (Ông) bà Hoàng Thị Đông, Nguyễn Thị Tơ, Đặng Văn Thân, Hoàng Văn Hoàn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Văn Triều ở TP Vũng Tàu tại phòng 201 STNMT.
- 14 giờ 00: Họp vướng mắc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại phòng 305 STNMT.
- 14 giờ 00: Họp rà soát các vụ việc Thanh tra sở (vụ khu đất 1283 Bạch Đằng) và Chi cục QLĐĐ tại phòng 305 STNMT
- 16 giờ 00: Tiếp Tập đoàn Vina Capital tại phòng 301 VPUBT.
Thứ tư
07/09/2022
- 8 giờ 00: Tham dự Hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải tại TP Huế
- 8 giờ 30: Giấy mời hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với chức sắc, chức việc đại diện tôn giáo trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2022 tại HTB TTHCCT tỉnh
- 8 giờ 30: Họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo các tờ trình đầu tư công tại phòng 301 VPUBT.
- 8 giờ 30: Họp Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp LDT tại Sở LĐTBXH
- 8 giờ 30: Họp đối thoại giải quyết khiếu nại ông Trần Anh Mậu ở TP Vũng Tàu tại phòng 201 STNMT
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo một số dự án đầu tư công tại phòng 301 VPUBT.
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo việc bãi bỏ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 31/12/20214 của UBND tỉnh tại phòng 307 VPUBT.
- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy sở tại phòng 305 STNMT.
- 15 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại của Công ty CP Huyndai Tân Phú tại phòng 307 VPUBT.
Thứ năm
08/09/2022
- 8 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung: + Các tờ trình, trình Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề); + . Báo cáo phương án đầu tư Dự án đường vành đai 4 TPHCM, đoạn qua tỉnh BR-VT. + Báo cáo nguồn nguyên vật liệu phục vụ các Dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh + Báo cáo xin chủ trương V/v lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ. tại phòng họp BTVTU
- 8 giờ 30: Họp báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính tỉnh BR -VT tại phòng 305 STNMT.
- 8 giờ 30: Họp đối thoại giải quyết khiếu nại bà Nguyễn Thị Bình ở TP Vũng Tàu tại phòng 201 STNMT.
- 14 giờ 00: Buổi tiếp xúc công dân Tổ đại biểu số 02 – Hội đồng Nhân dân tỉnh tại UBND Phường 10 TP Vũng Tàu
- 14 giờ 00: Họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhu cầu VLXD cho các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tại phòng 308 STNMT.
- 14 giờ 00: Họp báo cáo lãnh đạo Sở về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai các dự án đa dạng sinh học tại phòng 308 STNMT.
Thứ sáu
09/09/2022
- 8 giờ 00: Dự Tòa án Nhân dân tỉnh BR-VT vụ bà Nguyễn thị Thu Hương ở Huyện Côn Đảo tại TAND tỉnh.
- 8 giờ 00: Họp BCĐ Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 tại phòng 301 VPUBT.
- 8 giờ 30: Họp Chi bộ cơ quan Sở tại phòng 305 STNMT
- 13 giờ 30: Dự Tòa án Nhân dân tỉnh BRVT vụ bà Phạm Thị Chanh ở Huyện Châu Đức tại TAND tỉnh.
- 14 giờ 00: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2022 tại phòng 301 VPUBT.
Thứ bảy
10/09/2022
Lưu ý:

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phải chuẩn bị các nội dung, tài liệu, hồ sơ họp, báo cáo Lãnh đạo Sở chủ trì ít nhất ½ ngày trước khi họp theo lịch công tác.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổng hợp đăng tải lịch kịp thời.
3. Văn thư Sở gửi lịch trực tiếp đến Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị.
4. Lái xe phải trực tại cơ quan để kịp thời phục vụ công tác.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04/09/2022
  • TL.Giám đốc
  • Chánh văn phòng
  • Nguyễn Hoàng Lâm