Điều hành

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/09/2022 đến ngày 01/10/2022)

Ngày Nội dung
Chủ nhật
25/09/2022
Thứ hai
26/09/2022
- 8 giờ 00: Tham dự Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT vụ Ông Hoàng Nghĩa Khánh và Ông Nguyễn Công Tin ở huyện Long Điền tại TAND tỉnh.
Thứ ba
27/09/2022
Thứ tư
28/09/2022
Thứ năm
29/09/2022
Thứ sáu
30/09/2022
Thứ bảy
01/10/2022
Lưu ý:

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phải chuẩn bị các nội dung, tài liệu, hồ sơ họp, báo cáo Lãnh đạo Sở chủ trì ít nhất ½ ngày trước khi họp theo lịch công tác.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổng hợp đăng tải lịch kịp thời.
3. Văn thư Sở gửi lịch trực tiếp đến Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị.
4. Lái xe phải trực tại cơ quan để kịp thời phục vụ công tác.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25/09/2022
  • TL.Giám đốc
  • Chánh văn phòng
  • Nguyễn Hoàng Lâm