Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số1821/QĐ-TTg (Chi tiết truy cập tại Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/pVanBanPhapQuy.aspx) lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”. Đây là sự kiện ý nghĩa đánh dấu sự hình thành, công nhận của toàn xã hội đối với lĩnh vực khoa học ứng dụng, được gây dựng từ công sức đóng góp, sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV) trên khắp mọi miền Đất nước.

1280x623

Chặng đường lịch sử của ngành KTTV Việt Nam được ghi dấu xác định từ ngày 03 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41 (Chi tiết truy cập tại Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: Sắc lệnh số 41) đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng, đánh dấu sự kiện lịch sử sáp nhập cơ quan Khí tượng thủy văn thuộc về Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa, ra đời ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Khí tượng thủy văn đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bảo vệ sự bình an cho đời sống sinh hoạt của người dân.

Tác giả bài viết: P.TNN & KTTV
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!