Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có cuộc họp về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và môi trường năm 2021. Tham dự cuộc họp có ông Lê Anh Tú – Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và thủ trưởng các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

1280x623

Toàn cảnh cuộc họp

Công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, rất quan trọng đối với các ngành nói chung và ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng, đặc biệt đối với công tác văn phòng.  Công nghệ thông tin không chỉ có vai trò quan trọng hàng đầu trong khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội mà còn góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa, minh bạch hóa thông tin, thực hiện công bằng xã hội.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 11/02/2020 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2021, với mục tiêu chung là:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, số liệu điện tử của ngành tài nguyên và môi trường trên môi trường mạng; tăng cường công tác CCHC của Sở theo mục tiêu chung của UBND tỉnh; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; cung cấp kịp thời dữ liệu về tài nguyên và môi trường, nhất là các thông tin về đất đai.

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT ngành tài nguyên và môi trường, trước mắt là nâng cấp hệ thống mạng LAN và mạng WAN, đảm bảo kết nối thông suốt giữa Sở với các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thu thập, xử lý dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang sử dụng 14 phần mềm phục vụ công tác quản lý của ngành bao gồm: (1) Phần mềm Quản lý Kho tư liệu Tài nguyên và Môi trường; (2) Phần mềm Quản lý Tài nguyên nước; (3) Phần mềm Quản lý Tài nguyên khoáng sản; (4) Phần mềm Quản lý Môi trường; (5) Phần mềm Cổng CSDL Tài nguyên Môi trường; (6) Phần mềm Thanh tra, kiểm tra; (7) Phần mềm Tư Liệu Đo Đạc Bản Đồ; (8) Phần mềm Giá Đất; (9) Phần mềm Quản lý thông tin đất đai (Vilis); (10) Phần mềm SVN; (11) Phần mềm thu phí nước thải doanh nghiệp; (12) Phần mềm Quản lý đất công; (13) Phần mềm Hợp đồng thuê đất; (14) Phần mềm Giám sát tài nguyên nước.

Song song đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tự xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả một số ứng dụng cộng đồng như:

1. Trang thông tin điện tử Sở với địa chỉ truy cập http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/, Website được xây dựng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động quản lý nhà nước của ngành, nhất là việc tăng cường khả năng tiếp cận, công khai các thông tin về đất đai:

- Thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, thông tin quy hoạch ngành, thông tin đối thoại.

- Tra cứu thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỏi đáp pháp luật, góp ý văn bản quy phạm pháp luật.

- Tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh.

- Quản lý đất công.

- Tra cứu thông tin 18 Khu đất công dự kiến đấu giá năm 2020 với 13 trường thông tin. Cụ thể 13 trường thông tin như sau: (1) Tên tài sản đấu giá; (2) Giá dự kiến; (3) Mục đích sử dụng; (4) Diện tích (m²); (5) Thời hạn sử dụng đất; (6) Hình thức sử dụng đất; (7) Thông tin hồ sơ; (8) Thông tin xây dựng; (9) Thời điểm đấu giá; (10) Tài sản trên đất; (11) Vị trí khu đất; (12) Đơn vị quản lý; (13) Thông tin liên hệ.                  

2. Hoàn thành 02 ứng dụng trên thiết bị di động (App) tích hợp các thông tin về đất đai và môi trường phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Thông tin về giá đất, kết quả xử lý hồ sơ một cửa,… cung cấp tương đối đầy đủ các chuyên mục thông tin cần thiết cho người dân và doanh nghiệp, thu hút được nhiều lượt người truy cập.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ứng dụng Công nghệ thông tin vào mọi hoạt động của Sở với các nội dung chính:

1. Triển khai App giám sát quyền sử dụng đất đến cá nhân và tổ chức, theo đó, cá nhân, tổ chức sử dụng đất đăng ký tài khoản để giám sát quyền sử dụng đất do mình làm chủ sở hữu. App sẽ cung cấp chi tiết thông tin về thửa đất, cảnh báo khi hết hạn sử dụng đất, nộp thuế sử dụng đất, người khác đăng ký quyền sử dụng đất (nếu có).

2. Triển khai thí điểm đăng ký, cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” đối với một số trường hợp.

3. Nâng cấp phần mềm ViLIS phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai;

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo.

5. Xây dựng hệ thống dự phòng cho hệ thống cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường.

6. Chuẩn Biên tập chuẩn hoá bản đồ Quy hoạch sử dụng đất theo chuẩn Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác ngành tài nguyên và môi trường; tích hợp dữ liệu về cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; liên thông chia sẻ dữ liệu trong tỉnh và công bố đến cộng đồng.

7. Xây dựng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên nền web, tích hợp với CSDL người dùng và phân quyền người dùng trên hệ thống phần mềm Tài nguyên và Môi trường.

8. Nâng cấp phần mềm Kho số tư liệu chuyên ngành tài nguyên và Môi trường trên nền tảng di dộng (Android và iOS).

9. Xây dựng các nội dung tuyên truyền ngành Tài nguyên và Môi trường

10. Triển khai dự án “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý tài nguyên, môi trường thông minh”.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!