Sáng ngày 17 tháng 11 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về phối hợp trong việc luân chuyển hồ sơ đất đai giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế Tỉnh. Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Ngô Phước Thành - Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của 02 cơ quan.

1280x623

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo kết quả thực hiện về số lượng hồ sơ được luân chuyển qua cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đến tháng 10 năm 2020 là 56.493 hồ sơ.

Về việc thực hiện kết nối liên thông điện tử đã triển khai thực hiện tại 8/8 đơn vị cấp huyện đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, công tác phối hợp thực hiện luân chuyển thông tin giữa 02 cơ quan còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như công tác chuyển thông tin địa chính đất của tổ chức còn thực hiện hình thức luân chuyển hồ sơ dạng giấy, không có phần mềm để quản lý dẫn đến tình trạng thất lạc, trễ hạn xử lý hồ sơ; hoạt động của hệ thống thông tin phục vụ công tác luân chuyển thông tin địa chính của đất hộ gia đình, cá nhân gặp lỗi nhưng thời gian phối hợp xử lý còn chậm, việc cung cấp thông tin giữa 02 cơ quan cho nhau còn nhiều hạn chế.

Ông Ngô Phước Thành - Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sau buổi làm việc, Lãnh đạo 02 cơ quan đã thống nhất một số nội dung để công tác phối hợp luân chuyển hồ sơ, cung cấp thông tin và xử lý sự cố hệ thống thông tin nhằm đảm bảo thời gian và hiệu quả của công tác xử lý hồ sơ như:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh cập nhật thêm thông tin về cơ quan phối hợp xử lý sự cố của hệ thống thông tin.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp tài khoản để Cục Thuế tỉnh truy cập Cơ sở dữ liệu đất đai, Cơ sở dữ liệu quản lý hợp đồng thuê đất, Quyết định giao đất sau khi Cục Thuế tỉnh có văn bản đăng ký tài khoản.

3. Trong trường hợp cơ sở Tôn giáo nếu cần bổ sung về mã số thuế thì trực tiếp liên hệ với cơ quan Thuế ở địa phương đề nghị bổ sung, qua đó tránh được việc trả đi trả lại hồ sơ ảnh hưởng tới thời gian thực hiện.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin:Sở Tài nguyên và Môi trường