Ngày 08/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổ chức cuộc họp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham gia cuộc họp có ông Lê Anh Tú – Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại diện UBND huyện Châu Đức và các thủ trưởng đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức báo cáo khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất các năm trước, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện đã đạt kết quả khá cao (84,2%), các công trình dự án đăng ký thu hồi đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được triển khai thực hiện đạt trên 80%.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, cụ thể như:

- Còn nhiều công trình, dự án đã thực hiện xong công tác thu hồi đất, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện xong các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

- Một số công trình, dự án có quy mô lớn phải thực hiện trong nhiều năm nhưng chủ đầu tư không đăng ký sử dụng đất theo từng năm mà đăng ký tổng thể dự án, dẫn đến phải kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm.

- Kế hoạch phân bổ vốn và thời gian xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm chưa thực sự phù hợp, dẫn đến một số công trình dự án có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng không có vốn để triển khai thực hiện và ngược lại, có vốn triển khai nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất.

Quang cảnh cuộc họp

Qua đó, trong phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được thể hiện cụ thể, chi tiết về nhu cầu đăng ký danh mục công trình, dự án chuyển sang công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích dử dụng đất là 48 công trình, dự án; đăng ký mới là 38 công trình, dự án. Nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở là 30 ha. Được xây dựng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đất đai để phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức, đồng thời các chỉ tiêu sử dụng đất năm đã được xác định cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) đúng theo quy định của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện với các mục tiêu cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của huyện một cách vững chắc, làm cơ sở pháp lý để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đất đai và tạo điều kiện để sử dụng đất chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng đất. UBND huyện Châu Đức cũng đề ra các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường, các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất về chính sách, nguồn lực, vốn đầu tư, công nghệ. Tăng cường công tác tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai và trách nhiệm các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đồng thời kiến nghị:

1. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sớm xét thông qua và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Đức để có cơ sở thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng như có cơ sở pháo lý cho việc thực hiện các nội dụng của kế hoạch sử dụng đất năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

2. UBND các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao,… nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!