Chiều ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chi cục Bảo vệ Môi trường đã tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Sơn Hải – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phan Văn Thiện – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Thượng Thọ – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường cùng toàn thể công chức và người lao động Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1280x623

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Thượng Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Chi cục Bảo vệ môi trường năm 2020; Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 và Tình hình hoạt động của ban Thanh tra nhân dân năm 2020.

Các Báo cáo cơ bản đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trên các mặt công tác như: Giáo dục chính trị, tư tưởng; thi đua - khen thưởng; tài chính; tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính; thực hiện các quy chế; thực hiện triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm 2020; phân tích đánh giá và đã đưa ra các nhóm giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Ông Trần Thượng Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể công chức và người lao động của Chi cục cũng như các kết quả đạt được năm 2020, đồng thời đã chỉ đạo trong năm 2021, Chi cục cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và tập trung những nhiệm vụ trọng tâm tại Báo cáo và duy trì, phát huy các sáng kiến năm 2020 và xây dựng các sáng kiến mới năm 2021.

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường cũng đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện trong năm 2021.

Tổng kết năm 2020, có 04 tập thể (Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng kiểm soát ô nhiễm, Phòng thẩm định và đánh giá tác động môi trường và Phòng hành chính - tổng hợp) được công nhận Tập thể lao động tiên tiến; 19 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và 04 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!