Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội nghị Viên chức và Người lao động năm 2021 của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Anh Tú – Chánh Văn Sở, cùng toàn thể Ban Lãnh đạo và gần 500 viên chức, người lao động đang làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn bộ phận năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021; Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nhấn mạnh:

Trong năm 2020, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn thể viên chức, người lao động hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đã làm việc với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, hoàn thành một khối lượng công việc lớn với nhiều chỉ tiêu, kết quả đáng ghi nhận, giải quyết hơn 207.000 hồ sơ TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh với tỷ lệ đúng hạn đạt trên 98%. Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin cũng được Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tốt với việc sử dụng thành thạo phần mềm ViLIS trong luân chuyển, xử lý hồ sơ, cũng như trong việc liên thông điện tử với cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính cho chủ sử dụng đất. Các công tác chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch đề ra như việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ quan, công trình sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức do có nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công thực hiện. Các nhiệm vụ này, Văn phòng Đăng ký đất đai đã đưa vào kế hoạch thực hiện và sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Về hoạt động Công đoàn, trong năm 2020 Công đoàn bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở, tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ủng hộ đầy đủ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt và các phong trào khác. Công tác động viên, thăm hỏi, công tác chăm sóc sức khỏe đối với viên chức và người lao động luôn được quan tâm thực hiện, hàng năm Công đoàn đều phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động. Trong năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Công đoàn Văn phòng Đăng ký đất đai không tổ chức và tham gia các phong trào thể dục, thể thao, giao lưu văn nghệ, giao lưu học tập kinh nghiệm.

Viên chức, người lao động phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Năm nay, có điểm mới là Đoàn Chủ tịch đã điều hành rút ngắn thời lượng đọc các Báo cáo và cũng không có phần tham luận, thay vào đó dành phần lớn thời gian cho công tác thảo luận trực tiếp. Tại Hội nghị, viên chức và người lao động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đã tích cực tham gia phát biểu, đề đạt tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề về thu nhập, tiền lương, công tác đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ chính sách cho người lao động, công tác chuyên môn, v.v… Các ý kiến phát biểu đều mang tính xây dựng và được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng ngay tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận những kết quả đã đạt được của Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2020, đồng thời đã quán triệt, chỉ đạo, định hướng tất cả các mặt hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2021, trong đó nhấn mạnh nội dung trọng tâm là tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết đúng hạn hồ sơ TTHC cho người dân, định hướng phát triển hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai theo mô hình dịch vụ công “Thân thiện, gần dân, chuyên nghiệp và hiện đại”.

Cũng tại Hội nghị, đơn vị đã công bố quyết định thi đua và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2020 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức và Người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh năm 2021.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị ông Đặng Ngọc Phúc – Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai đã phát động phong trào thi đua năm 2021, kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai ra sức đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!