Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2021 vào lúc 8 giờ 30 tại phòng 308 Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị viên chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Phan Văn Mạnh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

1280x623

Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 nêu rõ 08 nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm 2020 tại Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 02/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể gồm:

1. Nhiệm vụ “Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường 2020”.

2. Nhiệm vụ: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quan trắc Tài nguyên và Môi trường”.

3. Nhiệm vụ thường xuyên: “Vận hành phần mềm liên thông giữa ngành Tài nguyên và Môi trường và ngành Thuế trong xác định nghĩa vụ tài chính”.

4. Nhiệm vụ: “Lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Tài nguyên và Môi trường”

5. Nhiệm vụ: “Kế hoạch điều tra, thu thập cập nhật thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020”

6. Nhiệm vụ: “Duy trì hoạt động hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

7. Nhiệm vụ: “Xây dựng hệ thống giám sát tải trọng các mỏ đá và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh”

8. Nhiệm vụ: “Xây dựng các phần mềm quản lý các nhiệm vụ, dự án ngành Tài nguyên và Môi trường”

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó về cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin, Trung tâm cũng đã  hoàn thành “Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường” và nhiệm vụ “Duy trì hoạt động hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020” đúng tiến độ. Hoàn thành phần mềm Sổ tay quản lý đất đai Mobile Android và iOS và hoàn thành công tác lấy ý kiến góp ý của các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Về các phần mềm, ứng dụng do Trung tâm xây dựng mang lại hiệu quả đáng kể trong năm qua như:

- Website tra cứu thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ http://ungdung-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/tracuugcn.

- 02 (App) ứng dụng trên thiết bị di động Android và iOS gồm: App công bố quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và App Tra cứu thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trang Thông tin điện tử của Sở sau khi được nâng cấp, giao diện bổ sung nhiều chức năng, đảm bảo tích hợp các dịch vụ công bố thông tin về đất đai, môi trường lên Trang thông tin điện tử; đẩy mạnh việc tìm kiếm thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp truy cập, tìm kiếm thông tin quy hoạch sử dụng đất, các thông tin về quỹ đất, các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng…

- Vận hành phần mềm quản lý đất công (thường xuyên): Đã thực hiện rà soát, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu cho 7.571 khu đất với tổng diện tích 11.104,20 ha và thực hiện công bố dữ liệu đến công dân và doanh nghiệp trên Internet tại địa chỉ http://qldatcong.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/gis.

Ông Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Tiếp theo Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết tại Hội nghị viên chức năm 2020 và Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 chủ yếu tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau đây:

1. Đã hoàn thành công tác xét tuyển viên chức năm 2020; Quyết định tuyển dụng và ký Hợp đồng làm việc đối với 06 viên chức trúng tuyển trong kỳ xét tuyển ngày 17 tháng 6 năm 2020.

2. Thực hiện đúng, đủ các chính sách, quyền lợi của người lao động như: Chế độ thai sản, chế độ ốm đau, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản và các chế độ về BHYT. Ngoài ra duy trì việc hỗ trợ xăng xe hàng tháng cho viên chức, người lao động, tiền thu nhập tăng thêm, trang bị đồng phục cho viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

3. Nâng cao công tác chăm lo người lao động. Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cùng Ban chấp hành Công đoàn bộ phận thường xuyên quan tâm đến tiền thưởng trong những ngày lễ, ngày tết cho viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

4. Công tác chăm lo sức khoẻ cho viên chức, người lao động: Trong năm 2020, Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp tổ chức cho toàn thể viên chức, người lao động được tham gia khám sức khoẻ tại phòng khám Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

5. Một trong các việc làm ý nghĩa là chia sẻ khó khăn với người lao động về chỗ ở trong Hội nghị viên chức năm 2020. Được sự đồng ý của Chi Bộ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Ban giám đốc. Trong năm Ban chấp hành công đoàn đứng ra làm đầu mối tập hợp các đoàn viên có nhu cầu về đất ở, nhà ở tìm kiếm đất phù hợp quy hoạch thực hiện việc mua, chuyển mục đích tách thửa cho các đoàn viên công đoàn với giá thành tốt nhất cho các đoàn viên công đoàn thực sự có nhu cầu về đất ở.

               Ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cũng như các kết quả Trung tâm đạt được trong năm 2020. Qua đó tuyên dương tinh thần đi đầu trong những đơn vị về công tác cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đặc biệt là về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường, cần duy trì và phát huy nhiều hơn nữa trong năm 2021.

Đồng thời tại Hội nghị ông Phan Văn Mạnh cũng có một số ý kiến chỉ đạo  như sau:

- Bổ sung nội dung giáo dục, chính trị tư tưởng cho viên chức, người lao động, đây là nội dung quan trọng, cần đặc biệt quan tâm hơn nữa và cụ thể hóa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Lãnh đạo Sở ghi nhận thành quả đạt được của Trung tâm trong năm qua, tuy nhiên, Trung tâm chỉ phát huy điểm mạnh đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, riêng lĩnh vực xây dựng CSDL địa chính ít nhiều chưa được quan tâm sâu sát, do đó, cần quan tâm đào tạo, tuyển dụng, bổ sung nhân lực chuyên ngành trắc địa, bản đồ …

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ đơn vị, đặc biệt quan tâm đến công tác tài chính, phải công khai, minh bạch rõ ràng theo quy định.

- Với cương vị là đơn vị giám sát, cần thực hiện các công trinh xây dựng CSDL địa chính trên địa bàn tỉnh chặt chẽ hơn, để công tác nghiệm thu đúng, không vi phạm, tránh sai sót về sau.

- Trong năm 2021, đề nghị Trung tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng; quan tâm đến quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, chuyên đổi vị trí công tác. Quan tâm quy hoạch đội ngủ kế cận, tạo điều kiện cho viên chức, người lao động được bồi dưỡng quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng danh hiệu xuất sắc cho 04 cá nhân

Cũng tại Hội nghị đơn vị đã công bố quyết định thi đua và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2020 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Trung tâm và Chủ tịch Công đoàn cơ quan

Ký cam kết người đứng đầu và các phòng trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Kết thúc Hội nghị ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể viên chức, người lao động trong Trung tâm.

Toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm chụp hình lưu niệm tại Hội nghị viên chức năm 2021

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!