Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký Quyết định số 93/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phù hợp với tình hình phát triển chung của cả nước, đưa thương mại điện tử trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để tăng hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần nhằm hiện đại hóa ngành thương mại, mở rộng thị trường giao dịch nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

1280x623

Giao diện Ứng dụng Gmail

Kế hoạch đã đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Về hạ tầng thương mại điện tử:

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại điện tử nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, 100% doanh nghiệp ứng dụng một trong các công cụ hỗ trợ kết nối giao tiếp như Email, Facebook, Zalo, Messenger, Viber, Whatsapp, Skype,….trong hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp. Áp dụng phổ biến chữ ký số và chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử.

Giao diện Ứng dụng Zalo

Giao diện Ứng dụng Skyper

Giao diện ứng dụng Facebook

2. Về nguồn nhân lực cho thương mại điện tử: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử, qua đó nâng cao năng lực và kỹ năng cho nguồn nhân lực thực hiện thương mại điện tử tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 1.000 lượt cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

3. Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở phân phối hiện đại thực hiện lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Phấn đấu 80% các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông chấp nhận hình thức thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục duy trì và phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, tiến tới liên kết các đơn vị có liên quan, kết nối với các sàn điện tử có uy tín trong và ngoài nước.

4. Về ứng dụng thương mại điện tử trong cơ quan nhà nước: Phấn đấu đến năm 2025, trên 80% số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó số lượng thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt từ 60% trở lên. Đẩy mạnh sử dụng chữ ký điện tử, chứng thư điện tử trong cơ quan nhà nước. Phấn đấu 100% các văn bản ban hành được ký số cá nhân, tổ chức.

Từ những mục tiêu trên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra 05 nội dung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử;

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử và nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động thương mại điện tử;

3. Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử;

4. Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê tình hình về ứng dụng thương mại điện tử;

5. Khảo sát, học tập kinh nghiệm.

Đính kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 /FileUpload/files/Copy%20of%20QD_93_1.PDF

 

Tác giả bài viết: ĐCK
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!