Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường họp giao ban và rà soát các nội dung đăng ký làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham gia buổi họp có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Sơn Hải – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

1280x623

Toàn cảnh cuộc họp

Nhìn lại những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được một số kết quả như: Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường đã có chuyển biển tích cực. Đặc biệt đã ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện Công nghệ thông tin vào các hoạt động và vận hành 5 ứng dụng trên thiết bị di động (App) phục vụ công tác của ngành. Đồng thời triển khai App giám sát quyền sử dụng đất cho cá nhân và tổ chức; thí điểm cấp Giấy chứng nhận "không biên giới" cho các thửa đất trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Về lĩnh vực đất đai đã thực hiện kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đầu năm 2020, Sở đã tổ chức lễ bàn giao quản lý quỹ đất công cho các đơn vị, địa phương quản lý. Ngoài ra, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ cao.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở đã chủ động trong công tác kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, các chỉ tiêu về môi trường được giao đều đạt kết quả cao. Sở còn tăng cường kiểm tra, nắm bắt rõ các điểm đen và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, cải thiện, khắc phục và làm việc với từng địa phương để hướng dẫn rà soát, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xử lý các điểm đen về môi trường.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn đã hoàn thành 2 dự án vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo giai đoạn năm 2018-2019 và đang tiếp tục triển khai vận hành giai đoạn năm 2020-2021. Bên cạnh đó Sở tiếp tục triển khai các dự án theo kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh và dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn tỉnh, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong vấn đề chống ngập và Lập bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt do mưa” và dự án “Điều tra, đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề xuất và thực hiện các giải pháp quản lý và hạn chế nhiễm mặn, bảo vệ nguồn nước.”

Về lĩnh vực biển và hải đảo, Sở đã triển khai dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tổ chức tuyên truyền trực quan về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh.

Song song đó Sở Tài nguyên và Môi trường cũng gặp những khó khăn, vướng mắc cụ thể như:

 1. Về kiện toàn tổ chức, bộ máy

- Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường còn thiếu một số vị trí chức danh lãnh đạo quản lý (37 vị trí, gồm: 01 Phó Giám đốc Sở; 06 lãnh đạo phòng Cấp Sở, 03 lãnh đạo Chi cục, 09 lãnh đạo cấp đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 03 lãnh đạo phòng thuộc Chi cục, 18 lãnh đạo phòng thuộc đơn vị sự nghiệp). Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 62/KH-STNMT ngày 06/05/2020 về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, việc tổ chức thi tuyển còn gặp một số khó khăn nhất định về số lượng hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển.

- Văn phòng Đăng ký đất đai, ngoại trừ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Điền và huyện Côn Đảo có trụ sở làm việc và kho lưu trữ cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai còn lại đều gặp khó khăn về trụ sở làm việc và kho lưu trữ vì lực lượng cán bộ, viên chức, người lao động nhiều và khối lượng hồ sơ cần lưu trữ rất lớn.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất số lượng người làm việc nên gặp khó khăn trong việc quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ngoài việc cần tăng cường năng lực của Trung tâm cần có sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp trong công tác ngăn chặn, xâm chiếm, xây dựng trái phép trên đất công. Bên cạnh dó, công tác giải quyết khiếu nại của các hộ dân trên đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất đang quản lý còn nhiều vấn đề khó khăn cần có sự phối hợp tích cực của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Về lĩnh vực đất đai

- Xin chủ trương giải quyết các trường hợp sử dụng đất sau khi đã hết thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng.

- Liên quan điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê.

- Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị sự nghiệp thuộc công trình kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý rác thải tại Côn Đảo và chuyển đổi sang công nghệ đốt, phát điện.

- Dự án Nhà máy tái chế, sản xuất phân compost của Công ty cổ phần môi trường xanh Bảo Ngọc trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên triển khai rất chậm.Tuy nhiên, đến nay dự án chỉ mới thực hiện một số hạng mục như: san ủi mặt bằng; nhà bảo vệ và hàng rào; trạm cân; nhà tiền chế để phân loại rác thải đầu vào; 01 dây chuyền phân loại rác thải đầu vào.

- Xây dựng Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

- Các hoạt động nạo vét và lưu chứa tạm vật chất nạo vét trên bờ của các dự án duy tu luồng, khu nước trước bến trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực môi trường quy định chi tiết nội dung giao tại Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Kết luận cuộc họp ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quý I và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, hỗ trợ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm giúp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!