Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường họp về việc rà soát các nội dung liên quan đến tình hình quản lý đất đai và trật tự xây dựng đồng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham gia buổi họp có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên cùng các lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo về việc rà soát các nội dung liên quan tình hình quản lý đất đai và trật tự xây dựng; đồng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến các thành viên tại cuộc họp như sau:

1. Số lượng thửa đất ở, đất nông nghiệp có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất (từ 03 hộ gia đình, các nhân trở lên) từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Thành phố Vũng Tàu:             1.455 trường hợp.

- Thành phố Bà Rịa:                      155 trường hợp.

- Thị xã Phú Mỹ:                       1.026 trường hợp.

- Huyện Châu Đức:                          75 trường hợp.

- Huyện Đất Đỏ:                            473 trường hợp.

- Huyện Long Điền:                       503 trường hợp.

- Huyện Xuyên Mộc:                       78 trường hợp.

- Huyện Côn Đảo:                           22 trường hợp.

2. Căn cứ các quy định, pháp luật về đất đai quy định về cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất mà không hạn chế số người chung quyền sử dụng đất. Do đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường cho nhiều người chung quyền sử dụng đất là đúng theo quy định.

3. Việc thực hiện tạm dừng thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh gặp nhiều vướng mắc như trễ hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất…

4. Do pháp luật về đất đai quy định rõ việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất mà không hạn chế số người chung quyền sử dụng đất. Mặc khác, việc sở hữu chung tài sản cũng được quy định tại Điều 207 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Tuy nhiên, việc có nhiều người chung quyền sử dụng đất sẽ có tác động đến công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

 

Tại buổi làm việc, các Đại diện Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong qua công tác quản lý, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã có trao đổi, hướng dẫn đối với từng công việc được phân công phụ trách.

Kết thúc buổi làm việc, để bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục chuyển nhượng cho nhiều người cùng sử dụng chung thửa đất đúng quy định, nâng cao vai trò quản lý về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị:

1. Tiếp tục ghi nhận các ý kiến của các Sở, ngành để nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức làm việc với các đơn vị đang hành nghề đo đạc trên địa bàn tỉnh để yêu cầu việc không tiếp tay, đo vẽ tách thửa trái quy định của pháp luật, thời gian thực hiện trong tháng 5 năm 2021.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, quản lý tại địa phương, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; các mặt hạn chế khi sử dụng chung một thửa đất nhằm đảm bảo trật tự trong công tác quản lý đất đai và xây dựng./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin:
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!