Từ ngày 09 tháng 8 năm 2021 đến ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất các huyện thời kỳ 2021 - 2030. Do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên các cuộc họp thẩm định được tổ chức với hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, Ban, Ngành là thành viên Hội đồng thẩm định.

1280x623

Toàn cảnh buổi họp trực tuyến

Tham dự các cuộc họp có ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các thành viên Hội đồng thẩm định.

Theo dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định cho thấy: Việc Quy hoạch sử dụng đất thời thời kỳ 2021 - 2030 của các huyện đã đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai 2013; Luật Quy hoạch 2017; đúng nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. Thông tin, số liệu, dữ liệu về đất đai trong việc lập quy hoạch có tính pháp lý và đảm bảo độ tin cậy.

Việc tính toán các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các huyện dựa trên các căn cứ như: Điều kiện tự nhiên, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương, tiềm năng đất đai; đảm bảo đất đai sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Tại các cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, cho ý kiến tập trung vào một số nội dung như:

1. Hiện trạng sử dụng đất, tính hợp lý trong việc sử dụng đất và xu hướng biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2020 trong các nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp.

2. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch kỳ trước.

3. Về định hướng sử dụng đất, một số chỉ tiêu sử dụng đất như đất nông nghiệp, đất trồng lúa, lâm nghiệp, đất quốc phòng, an ninh, đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm...

4. Về rà soát các công trình dự án trong kỳ quy hoạch.

5. Về sự thống nhất giữa các loại quy hoạch chuyên ngành.

6. Về sản phẩm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và đảm bảo tích hợp vào Cơ sở dữ liệu đất đai.

7. Về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định đã nghiên cứu và có các ý kiến cụ thể đối với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của các huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện tiến hành rà soát, xác định loại đất cho phù hợp với quy định trong quy hoạch sử dụng đất, rà soát lỗi chính tả, số liệu trong báo cáo phù hợp và thống nhất với các ngành, đảm bảo số liệu có tính chính xác, đầy đủ pháp lý và có tính thời sự. Rà soát dự án, công trình có trong quy hoạch, thống nhất ranh giới, diện tích. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình nội dung có liên quan và hoàn thiện các hồ sơ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Tính đến ngày 06 tháng 9 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định được Quy hoạch sử dụng đất của 06 đơn vị hành chính cấp huyện, 02 đơn vị là thành phố Vũng Tàu và huyện Long Điền, hiện Sở đang đôn đốc hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thẩm định trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!