Để kiện toàn bộ máy, tổ chức của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thủ tục, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau: 1. Ông Lê Trung Hiếu - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa

1280x623

2. Ông Bùi Đức Hoàng – Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa

3. Ông Nguyễn Khắc Nhã – Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ

4. Bà Phạm Thị Ánh Hồng – Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc

5. Ông Nguyễn Đình Quý - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu.

6. Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ.

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2021./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!