Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Ngày 05/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành Thông cáo báo chí số 7513/TCBC-STNMT về việc tổ chức tuyên truyền bảo vệ đất công năm 2021.

Theo đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tiếp cận được thông tin về các khu đất công, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc sử dụng quỹ đất công ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn; đảm bảo công tác quản lý theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền bảo vệ đất công năm 2021 với nội dung “Quản lý, sử dụng đất công đúng mục đích góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí và giảm tranh chấp, khiếu kiện về đất đai”, nội dung thực hiện như sau:

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội

- Nội dung tuyên truyền: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ các quỹ đất công trên địa bàn tỉnh, cùng các cơ quan nhà nước “Quản lý, sử dụng đất công đúng mục đích góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí và giảm tranh chấp, khiếu kiện”.

- Tên VideoClip: “Tuyên truyền bảo vệ đất công năm 2021”

- Thời lượng: 03 phút 53 giây

- Thời gian thực hiện tuyên truyền: ngày 10/11/2021

- Thực hiện công chiếu: Trên sóng truyền hình Bà Rịa -Vũng Tàu; Trên sóng phát thanh Bà Rịa -Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; Facebook ITC Bà Rịa – Vũng Tàu; Facebook BRT Bà Rịa – Vũng Tàu; Youtube: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; trên các màn hình chiếu Panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành.

2. Tuyên truyền thông qua tài liệu và công cụ trực quan

a) Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, poster tuyên truyền “Quản lý, sử dụng đất công đúng mục đích góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí và giảm tranh chấp, khiếu kiện về đất đai” tại trụ sở các cơ quan, đơn vị của các Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các đơn vị được giao quản lý đất công và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

b) Triển khai lắp đặt bảng thông tin về đất đai tại các khu đất nhà nước chưa trao quyền sử dụng (khu đất công) được giao quản lý, khai thác.

c) Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe có trang bị loa, băng rôn, khẩu hiệu… chạy dọc trên các tuyến đường chính, nơi tập trung đông dân cư…

- Thời gian thực hiện: Vào lúc 08 giờ đến 11 giờ, ngày 13/11/2021.

- Địa điểm:

(1) Đoạn đường Bãi Trước Vũng Tàu: Số 01 đường Trần Phú kéo dài hết đoạn đường Quang Trung của một phần đường Hạ Long.

(2) Đoạn đường Trung tâm Hành chính Thị xã Phú Mỹ dọc theo quốc lộ 51, sông Thị Vải.

3. Cung cấp danh mục thông tin dữ liệu các khu đất công

Thông tin các khu đất nhà nước chưa trao quyền sử dụng (khu đất công) được cập nhật trên Phần mềm Quản lý đất công của Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác các khu đất công thông qua việc thống kê, xác định chính xác số lượng, diện tích, vị trí, thực trạng quản lý sử dụng các khu đất công; đồng thời, tăng cường khả năng tiếp cận cũng như cung cấp thông tin, dữ liệu các khu đất công theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng góp phần nâng cao giá trị kinh tế và phòng chống lãng phí, giảm tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Quản lý, sử dụng đất công đúng mục đích góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí và giảm tranh chấp, khiếu kiện về đất đai” là hoạt động thiết thực giúp các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có thêm nhiều thông tin về đất công trên địa bàn tỉnh. Từ đó, toàn dân nhận thức được vấn đề, hiểu đúng, nắm rõ yêu cầu quản lý, khai thác, bảo vệ các khu vực đất công theo quy định để tránh vi phạm pháp luật cùng với nhiều rủi ro không đáng có.

Thông tin, tài liệu truyền thông “Quản lý, sử dụng đất công đúng mục đích góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí và giảm tranh chấp, khiếu kiện về đất đai” được đăng tải tại: Cổng thông tin điện tử: https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/; Facebook: ITC Bà Rịa–Vũng Tàu; Youtube: https://youtu.be/26hAxElI5Zc. Link Video Clip https://drive.google.com/drive/folders/1DaXZxPk7YlXJgqivPfSs74lw3r04BB4Q?usp=sharing.

èNội dung chi tiết Thông cáo báo chí tuyên truyền bảo vệ đất công năm 2021:https://drive.google.com/file/d/1AJHUEZvXoUxtGMcN-Onen075qZu5c-3p/view?usp=sharing

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!