Nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021:

1280x623

è Tải file pdf tại đây.

Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình được cập nhật năm 2021, do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn. Cẩm nang cung cấp các thông tin hữu ích, dễ hiểu, giúp giảm chi phí điện, gas, nhiên liệu cho người tiêu dùng khi lựa chọn các thiết bị trong gia đình.

Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng - nhà xưởng được cập nhật năm 2021, do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn. Cẩm nang cung cấp các giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, khí đốt, nhiên liệu tại các cơ sở công nghiệp và văn phòng sử dụng năng lượng./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!