Sáng ngày 18/02/2022 tại Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện. Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Hoàng Nguyên Dinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức; ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, cùng các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Châu Đức

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết trong công tác phối hợp thực hiện công tác xét cấp Giấy chứng nhận sau kê khai đăng ký thuộc công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” vẫn tồn tại một số hạn chế như:

1. Thời gian thi công hạng mục xét cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất kéo dài, còn tồn đọng nhiều hồ sơ kê khai đăng ký chưa thực hiện xét duyệt tại Ủy ban nhân dân các xã.

2. Công tác phối hợp giữa đơn vị thi công và Ủy ban nhân dân các xã chưa chặt chẽ, việc thực hiện xét duyệt các hồ sơ kê khai đăng ký còn chậm, chưa thực sự hiệu quả nhất là các hồ sơ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thẩm tra trả về nhưng cần phải xác minh, bổ sung giấy tờ pháp lý liên quan.

3. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện xét cấp, chủ sử dụng đất phải thực hiện giao nộp bản gốc Giấy Chứng nhận và các giấy tờ kèm theo để thực hiện thủ tục cấp đổi. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện thủ tục này đến nay trên địa bàn các xã đạt rất thấp, chưa đảm bảo khối lượng chất lượng theo Thiết kế kỹ thuật dự toán đã được phê duyệt.

Đồng thời, Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến chỉ đạo, đưa ra phương hướng cụ thể giải quyết từng khó khăn vướng mắc như:

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện xét cấp, các đơn vị thi công tăng cường nhân sự, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã để hoàn thiện các hồ sơ sau thẩm tra của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, thu thập các Giấy chứng nhận gốc của các hồ sơ đủ điều kiện để phục vụ Cấp đổi giấy giấy chứng nhận. Đồng thời rà soát, thống kê các hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi nhưng chủ sử dụng không giao nộp bản gốc. Thực hiện in Giấy chứng nhận đồng loạt đối với các hồ sơ này, thông báo và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức quan tâm, đề xuất giải pháp và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã một số nội dung sau:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch xét cấp cụ thể chi tiết để Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo, giám sát đơn vị thi công trong công tác phối hợp. Quản lý tiến độ các công việc theo sơ đồ Gantts, từ đó tính toán được tổng thời gian và khối lượng các công việc cần phải hoàn thành theo thời hạn đã đề ra. Để có giải pháp bố trí tăng cường nhân sự, xử lý công việc có khoa học nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị thi công tổ chức xét cấp, xác minh hoàn thiện các hồ sơ trong quá trình xét cấp, các hồ sơ sau thẩm tra của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, thực hiện việc lập danh sách giao, nhận hồ sơ với tổ xét cấp của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!