Ngày 06 tháng 7 năm 2022, tại phòng 305 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp nghe báo cáo Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số nội dung Quản trị môi trường trong Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của tỉnh và việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Sơn Hải và ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở và các thành viên có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Trần Thượng Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường báo cáo phân tích đánh giá chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh. Bên cạnh đó, từng lãnh đạo của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có thủ tục hành chính báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua đó đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các lãnh đạo của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trao đổi, đề xuất giải pháp đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến

Sau khi nghe các lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện phân tích đánh giá chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh và việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và qua trao đổi, thảo luận. Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo như sau:

1. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá, phân tích các tiêu chí, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, chính quyền địa phương các cấp; việc tổ chức lẫy mẫu đánh giá của chỉ số PAPI; các yếu tố liên quan trong trả lời câu hỏi của người dân để đưa ra giải pháp, kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, công khai, tuyên truyền kịp thời kết quả giải quyết các vấn đề về môi trường cho người dân ở địa phương, khu vực có phản ánh để người dân nắm bắt. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về môi trường giữa các cấp chính quyền địa phương để quan tâm, xử lý kịp thời trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

2. Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết thủ tục hành chính phải quyết tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đánh giá kết quả đã thực hiện để phân tích nguyên nhân làm chưa tốt, chưa hiệu quả; nghiên cứu đổi mới phương pháp, đối tượng cần tuyên truyền ở độ tuổi phù hợp, có khả năng tiếp cập nhanh, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, dễ dàng tiếp thu để đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền. Tiếp tục nghiên cứu chính sách, cơ chế hỗ trợ, ưu tiên về thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống.

Đồng thời tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép áp dụng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đối với đối tượng là doanh nghiệp thực hiện 100% dịch vụ công mức 3,4 để thực hiện hiệu quả chủ trương của tỉnh. Song song đó, nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các ngành, địa phương thuộc lĩnh vực chức năng phụ trách.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố phải quyết tâm đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cần lựa chọn thủ tục hành chính dễ thực hiện điển hình như các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm để áp dụng 100% trực tuyến. Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát toàn thể viên chức, người lao động, nhất là những cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa phải tích cực hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

4. Các Phòng Tài nguyên khoáng sản, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn, Phòng Quản lý Biển và Hải đảo, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường theo dõi, tham mưu triển khai kịp thời các quy định mới ban hành, điều chỉnh, sửa đổi liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng tham mưu quản lý theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính của Sở.

6. Giao Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện nguyên nhân khó khăn trong việc thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công theo mức độ 3, 4./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!