Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 433 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
623/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/09/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BM 604254 ngày 21/11/2012
Tải file
617/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/09/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số R 438640, 7201080755 do UBND tỉnh cấp ngày 11/11/2000, 22/3/2001
Tải file
603/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BN 975764 cấp ngày 19/10/2017
Tải file
597/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CN 189109 ngày 23/7/2018
Tải file
598/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất đã cấp theo Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 06/6/2000
Tải file
599/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BL 971790 ngày 03/4/2014 và số CH 695381 ngày 08/6/2017
Tải file
600/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BT 200003 ngày 24/01/2014
Tải file
596/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số L 602862 cấp ngày 15/11/1997
Tải file
583/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AH 568684 ngày 23/8/2007 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu
Tải file
584/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AC 653804 ngày 16/6/2005 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu
Tải file
580/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AC 653803 ngày 16/6/2005 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu
Tải file
581/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AC 653805 ngày 16/6/2005 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu
Tải file
582/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AE 037346 ngày 26/9/2006 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu
Tải file
586/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số BA 297542 do UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 01/02/2010
Tải file
587/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AN 007414 do UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 13/10/2008
Tải file
574/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AD 103936 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 27/9/2005
Tải file
575/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số X 295183 ngày 06/10/2003
Tải file
576/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CN 004708 ngày 10/7/2018
Tải file
550/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AK 933877 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 08/4/2008
Tải file
551/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số AD 767004 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 30/3/2006
Tải file
12345678910...