Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 359 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
445/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CN 011121 do Sở TNMT cấp ngày 17/7/2018
Tải file
446/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CA 791110 ngày 29/6/2015
Tải file
447/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất số AP 820768 ngày 08/12/2009
Tải file
448/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CL 850509 ngày 27/12/2017
Tải file
449/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số B 443207 ngày 31/3/1994
Tải file
442/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số BC 972605 được UBND huyện Đất cấp ngày 26-01-2011
Tải file
440/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tái sản khác gắn liền với đất số CS 808123 do Sở TNMT cấp ngày 26/8/2019
Tải file
441/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CK 370888 cấp ngày 08/8/2018
Tải file
436/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CT 392326 do Sở TNMT cấp ngày 07/10/2019
Tải file
437/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CO 657250, CO 657249, CO 657248 Sở TNMT cấp ngày 09/01/2019
Tải file
433/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số DB 364074 do Sở TNMT cấp ngày 05/02/2021
Tải file
426/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 696293 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 12/9/2014
Tải file
422/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số N 437745 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 19/12/1998
Tải file
419/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CA 816425 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 14/9/2015
Tải file
420/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CL 990909 do Sở TNMT cấp ngày 20/12/2017
Tải file
418/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AH 238973 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 28/7/2008
Tải file
414/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số BB 426003 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 12/4/2010
Tải file
416/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AD 786821 do UBND TPVT cấp ngày 19/01/2006
Tải file
417/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số BL 945993 do UBND TPBR cấp ngày 08/11/2012
Tải file
409/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BX 803429 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 08/4/2015
Tải file
12345678910...