liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Điện thoại: 0254.385.2539
Fax: 0254.385.7876
Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa
Website: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Lãnh đạo sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Lê Ngọc Linh Giám đốc sở 0254.3807.389 0906.672.667 lsport0603@gmail.com
2 Nguyễn Hữu Lợi Phó Giám đốc sở 0254.3811.746 0903.755.064 loinh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Phan Văn Mạnh Phó Giám đốc sở 0254.3727.439 0913.782.331 manhbr67@gmail.com
4 Đặng Sơn Hải Phó Giám đốc sở 0254.3727975 0913.128.117 haids@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Lê Anh Tú Chánh VP 0254.3727.300 0916.101.214 leanhtu2025@gmail.com
2 Nguyễn Hoàng Lâm Phó Chánh VP 0254.3852.944 0909.118.558 lamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Trà Ngọc Phong Phó Chánh VP 0969.246.939 phongtrangoc@gmail.com

Chi cục Biển và Hải đảo

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Xuân Hà Phó Chi Cục trưởng( phụ trách) 0254.3543.712 0913.646.780 hatx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Thanh tra Sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Văn Mạo Phó Chánh TT 0254.3854.779 0989.283.793 nguyenvanmao0303@icloud.com
2 Trần Thanh Huy Phó Chánh TT 0254.3854.779 983274572

Phòng Tài nguyên Khoáng sản

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Ngọc Hùng Phó Trưởng phòng (Phụ trách) 0254.3531.467 0909.798.191
2 Hoàng Long Phó Trưởng phòng 0254.3531.467 0983.355.289 hoanglongvt@yahoo.com

Phòng Tài nguyên Nước và Khí Tượng Thủy Văn

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Ngọc Thanh Trưởng phòng 0254.3532.236 0909.406.360 thanhweb81@gmail.com
2 Nguyễn Thị Luyến Phó Trưởng phòng 0254.3532.236 0918.764.667

Phòng Kế hoạch - Tài chính

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Sầm Đỗ Dũng Phó Trưởng phòng (phụ trách) 0254.3727.978 0909.136.037 samdodung@gmail.com
2 Nguyễn Thị Như Hiểu Kế toán trưởng 0254.3727.978 0938.277.611

Chi cục Bảo vệ môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Thượng Thọ Chi Cục trưởng 0254.3756.699 0982.905.558 ttthodcbr@gmail.com
2 Nguyễn Dũng Phó Chi Cục trưởng 0254.3756.669 0913.957.177 dungnguyen_2003@yahoo.com
3 Thái Lý Huy Nhựt Phó Chi Cục trưởng 0254.3711.929 0918.305.994 nhutbvmt@gmail.com

Chi cục Quản lý đất đai

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Phạm Khuê Nguyên Chi Cục trưởng 0254.3727.384 0909.286.986
2 Nguyễn Minh Thành Phó Chi Cục trưởng 0254.3727.306 0946.579.119 thanhnm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Quan trắc & Phân tích môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Lê Tuấn Kiệt Giám đốc 0254.3525.066 0903.809.553 kietqtmtbrvt@gmail.com
2 Võ Phi Long Phó Giám đốc 0254.3521.315 0983.988.611 philongbhdbrvt@gmail.com

Trung tâm Kỹ thuật TN&MT

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Văn Quyết Giám đốc 0254.3818.152 0975.334.987 quyetnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Đỗ Hồng Duy Thức Phó Giám đốc 0913.693.307 thucdhd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Thái Sinh Giám đốc 0254.3711.268 0909.334.887 thaisinh1970@gmail.com
2 Nguyễn Tự Quy Phó Giám đốc 0254.3711.269 0913.863.901 quynt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Ngọc Cẩm Tuấn Giám đốc 0254.3533.785 0913.693.396 camtuantnmtvt@yahoo.com.vn
2 Đặng Ngọc Phúc Phó Giám đốc 0254.3532.205 0903.337.075 dangngocphuc1102@gmail.com
3 Tô Minh Luận Phó trưởng phòng HC 254.3727474 0909.545.943
4 Nguyễn Khắc Nhã Phó trưởng phòng HC 254.372.7376 0901.261.268
5 Bộ phận 1 cửa 254.3532205
6 Bộ phận kế toán 254.3727475
7 Bộ phận văn thư 254.3737073
8 Nguyễn Quốc Thái Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN 254.3532206 0903.883.168
9 Phạm Minh Hoàng Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN 254.3532206 0909.499.761
10 Phạm Văn Kha Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ 254.3513706 0981.116.827
11 Thái Văn Ngọc Phó Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ 254.3513706 916.632679
12 Bộ phận phụ trách kho tại trung tâm HC-CT 254.3533724
13 Tạ Thành Cừ Trưởng phòng kỹ thuật địa chính 254.353221 931646600
14 Nguyễn Hữu Lành Giám đốc chi nhánh Bà Rịa 254.371149 0918.402.903 lanhnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
15 Lê Trung Hiếu Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa 254.3711699 0913.178.113 hieult@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
16 Nguyễn Ngọc Tiến Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0913.16.20.26 0913.16.20.26 tiennn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
17 Văn Thư chi nhánh Bà Rịa 254.3711819
18 Nguyễn Thị Sen Giám đốc chi nhánh Côn Đảo 254.363099 0918.402.903 sennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
19 Trần Văn Tiến Phó giámđốc chi nhánh Côn Đảo 2543630996 0918.850.384 tientv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
20 Văn thư chi nhánh Côn Đảo 2543630997
21 Thái Tăng Lâm Giám đốc chi nhánh Châu Đức 2543962712 0918.302.999 lamtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
22 Dương Thanh Vân Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức 254.3962712 0987.928.335 vandt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
23 Lê Văn Tâm Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức 254.3962712 913863261
24 Văn Thư chi nhánh Châu Đức 254.3962712
25 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 254.3688678 0909.910.432 oanhnth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
26 Phạm Thị Ánh Hồng Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 254.3688445 0907.355.622 ongpta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
27 Huỳnh Văn Em Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 254.360619 0918.583.286 emhv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
28 Trần Thanh Nhàn Giám đốc chi nhánh Long Điền 254.3862262 0918.512.183 nhantt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
29 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó giám đốc chi nhánh Long Điền 0254.3862262 0907.474.390 bichntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
30 Văn thư chi nhánh Long Điền 254.3862262
31 Ngô Thị Lộc Nhung Giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0254.3922404 0902.683.368 nhungntl@sotnmt.baria-vungtau.gov.v
32 Võ Hùng Phong Phó giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0918.621.280 phongvh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
33 Văn thư chi nhánh Phú Mỹ 254.3923155
34 Bùi Đức Hoàn Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0913.867.207 hoanbd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
35 Nguyễn Đình Quý Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0931.718.795 quynd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
36 Văn thư chi nhánh Vũng Tàu 245.3575096
37 Phan Tấn Bình Giám Đốc chi nhánh Xuyên Mộc 0254.3707577 0978.612.590 binhpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
38 Nguyễn Minh Tứ Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Mộc 0254.3772477 0913.434.748 tunm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
39 Văn thư chi nhánh Xuyên Mộc 254.3772477

Trung tâm CNTT TN&MT

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Phạm Huỳnh Quang Hiếu Giám đốc 0254.37.12345 0918.483.817 phamhuynhquanghieu@gmail.com
2 Nguyễn Xuân Hải Phó Giám đốc 0254.37.12345 0913.706.035 nguyenxuanhai.pkt@gmail.com