Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 1952 văn bản
Số hiệuNgày kýLĩnh vựcNội dung
[ Thông báo]
106/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
31/03/2020 MÔI TRƯỜNG Thông báo về việc kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 31/3/2020 về triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 và phân công nhiệm vụ toàn ngành trong thời gian từ 01/4 đến 15/4/2020
Tải file
[ Công văn]
1731/STNMT-BHĐ và 1852/STNMT-BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
27/03/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Về việc góp ý dự thảo báo cáo hiện trạng biển và vùng bờ Việt Nam
Tải file
[ Công văn]
Công dân ưu tú   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
26/03/2020 MÔI TRƯỜNG Về việc triển khai xét tặng danh hiệu "Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2020
Tải file
[ Thông báo]
96/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
26/03/2020 ĐẤT ĐAI V/v kiểm tra hiện trạng sử dụng đất,nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, , bán nhà ở thuộc dự án khu nhà ở-Trung tâm thương mại huyện Châu Đức, thị trấn Ngãi Giao do Công ty TNHH Thương mại Tân Thành làm chủ đầu tư
Tải file
[ Thông báo]
187/TB-TTCNTT   Trung tâm Công nghệ Thông tin
24/03/2020 TUYỂN DỤNG Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
Tải file
[ Công văn]
1645/STNMT-CCBVMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24/03/2020 MÔI TRƯỜNG V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Tải file
[ Công văn]
1578/STNMT-BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
23/03/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Vv đề nghị góp ý Phương án xử lý chất nạo vét trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
[ Công văn]
1514/STNMT-TTr   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
19/03/2020 THANH TRA V/v triển khai, thực hiện Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2019 của Chính phủ v.v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Tải file
[ Công văn]
1484/STNMT-KHTC   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
19/03/2020 DỰ THẢO VĂN BẢN V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và nội dung Bộ đơn giá khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh
Tải file
[ Công văn]
1424/STNMT-BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
18/03/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v thực hiện quy định về giao khu vực biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở ra phía biển
Tải file
[ Công văn]
50/BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
17/03/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND Tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 44-CTr/TU ngày 09/10/2019 thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH TW Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2045
Tải file
[ Công văn]
1049/STNMT-VP   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
17/03/2020 MÔI TRƯỜNG V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc
Tải file
[ Kế hoạch]
Đề cương dự thảo   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
16/03/2020 TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Tài liệu họp Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
[ Công văn]
1326/STNMT-BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
16/03/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v lấy ý kiến về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần 3
Tải file
[ Thông báo]
84/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
16/03/2020 ĐẤT ĐAI Về việc kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2, p.8, TP. Vũng Tàu của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
[ Quyết định]
190/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
13/03/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020
Tải file
[ Quyết định]
191/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
13/03/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020
Tải file
[ Công văn]
249/SDL-VP  
11/03/2020 MÔI TRƯỜNG Về việc phối hợp quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020
Tải file
[ Thông báo]
70/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
03/03/2020 ĐẤT ĐAI Thông báo về việc liên quan đến việc sử dụng khu đất giáp sông Mỏ Nhát có diện tích khoảng 60 ha thuộc địa phận p.Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ để lưu chứa tạm vật chất nạo vét
Tải file
[ Thông báo]
65/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
02/03/2020 ĐẤT ĐAI Thông báo về việc kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án khu nhà ở Đồi 2, p.10, TP. Vũng Tàu do Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư
Tải file
12345678910...