Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 2122 văn bản
Số hiệuNgày kýLĩnh vựcNội dung
[ Quyết định]
849/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
28/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ GCN QSD đất số AH 573112 do UBND TXBR cấp ngày 22/01/2007
Tải file
[ Quyết định]
854/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
28/09/2020 THANH TRA Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (lần 2)
Tải file
[ Thông báo]
265/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
28/09/2020 TUYỂN DỤNG Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 73/KH-STNMT ngày 09/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương (đợt 1)
Tải file
[ Quyết định]
845/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BP 498515 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 07/10/2013
Tải file
[ Quyết định]
844/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BB 534130 do UBND TPVT cấp ngày 09/4/2010
Tải file
[ Quyết định]
843/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CH 512016 do Sở TNMT cấp ngày 17/3/2017
Tải file
[ Quyết định]
826/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Giấy chứng nhận QSD đất số AB 618454 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 09/6/2005
Tải file
[ Quyết định]
827/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số K 811166 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 19/10/1998
Tải file
[ Quyết định]
828/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BO 263329 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 12/9/2013
Tải file
[ Quyết định]
829/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CT 022581 do Sở TNMT cấp ngày 03/12/2019
Tải file
[ Quyết định]
830/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ GCN QSD đất số AM 992185 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 05/11/2008
Tải file
[ Quyết định]
831/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CV 351142 do Sở TNMT cấp ngày 24/4/2020
Tải file
[ Quyết định]
832/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ GCN QSD đất số AO 465328 do UBND tỉnh cấp ngày 08/6/2009
Tải file
[ Quyết định]
833/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất số M 552484 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 07/9/1998
Tải file
[ Quyết định]
1821/QĐ-TTg   Thủ tướng Chính phủ
25/09/2020 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam
Tải file
[ Sắc lệnh]
Sắc lệnh số 41   Thủ tướng Chính phủ
25/09/2020 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Sắc lệnh số 41 đánh dấu sự ra đời của ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam
Tải file
[ Công văn]
1401/STTTT-TTBCXB   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/09/2020 HÀNH CHÍNH Phổ biến, tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Tải file
[ Quyết định]
825/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung thuộc Giấy chứng nhận QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB 653419 do UBND Thành phố Vũng Tàu cấp ngày 14/6/2005
Tải file
[ Quyết định]
820/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
23/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung GCN số AH 325759 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 04/10/2007
Tải file
[ Quyết định]
817/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
23/09/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BX 797843 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 16/3/2015
Tải file
12345678910...