Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 2061 văn bản
Số hiệuNgày kýLĩnh vựcNội dung
[ Công văn]
4406/STNMT-BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
10/07/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v triển khai thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Tải file
[ Công văn]
289/CCQLĐĐ-HCTH   Chi cục Quản lý Đất đai
10/07/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH về việc công khai ngân sách quý 2 năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
Tải file
[ Thông báo]
249/TB-TTQTTNMT   Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường
07/07/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
Tải file
[ Thông báo]
194/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
06/07/2020 ĐẤT ĐAI Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 1 do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư
Tải file
[ Công văn]
4217/STNMT-KHTC   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
02/07/2020 MÔI TRƯỜNG V/v triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 5 và 6 năm 2020
Tải file
[ Quyết định]
473/QĐ-TTCNTT   Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường
30/06/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Tải file
[ Công văn]
4133/STNMT-CCBVMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
30/06/2020 MÔI TRƯỜNG V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn tỉnh
Tải file
[ Công văn]
4132/STNMT-CCBVMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
30/06/2020 MÔI TRƯỜNG Về việc đề nghị chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phí sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn tỉnh
Tải file
[ Quyết định]
552/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/06/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Tải file
[ Thông báo]
488/TB-TTPTQĐ   Trung tâm Phát triển Quỹ đất
22/06/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
[ Thông báo]
183/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường
22/06/2020 ĐẤT ĐAI Thông báo về việc kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu do CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings làm chủ đầu tư
Tải file
[ Thông báo]
184/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường
22/06/2020 ĐẤT ĐAI Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu Biệt thự đồi Ngọc Tước 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu do Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư
Tải file
[ Thông báo]
428/TB-TTCNTT   Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường
18/06/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Tải file
[ Thông báo]
247/TB-TTDVĐGTS   Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản
17/06/2020 ĐẤT ĐAI Thông báo đấu giá tài sản
Tải file
[ Thông báo]
426/TB-TTCNTT   Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường
17/06/2020 TUYỂN DỤNG Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
Tải file
[ Quyết định]
1626/QĐ-UBND   UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
17/06/2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi gà tại Thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tải file
[ Công văn]
Tài liệu họp Kế hoạch hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021 – 2025)   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
15/06/2020 DỰ THẢO VĂN BẢN Tài liệu họp Hội đồng thẩm định Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Lập Kế hoạch hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021 – 2025) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
[ Công văn]
Tài liệu họp Kế hoạch hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021 – 2025)   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
15/06/2020 DỰ THẢO VĂN BẢN Tài liệu họp Hội đồng thẩm định Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Lập Kế hoạch hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021 – 2025) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
[ Công văn]
Tài liệu họp Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
15/06/2020 DỰ THẢO VĂN BẢN Tài liệu họp Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
[ Quyết định]
58/QĐ-CCQLĐĐ   Chi cục Quản lý Đất đai
09/06/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai
Tải file
12345678910...